Hekkerekord for hubroen i Nordland

God tilgang på vånd har gitt rekordmange unger.

Hubro
Foto: Petter Melsom / NRK

Det har vært et veldig godt år for hubroen i Solværøyene i Lurøy.

I løpet av de 25 årene bestanden har blitt overvåket, er årets hubrobarn et soleklart rekordkull. 21 hubropar har fått til sammen 47 unger.

– God tilgang til vånd

I fjor var det til sammenligning 31 unger tilknyttet 17 ulike par.

Det er færre par som hekker nå enn for ti år siden. Likevel blir det altså flere unger.

– I år var det 21 par med hubro som til sammen fikk fram 47 unger i Solværøyene. Dette er en klar rekord for de 25 årene med overvåking, sier Espen R. Dahl ved Høgskolen i Hedmark.

Derfra overvåker de hubro i Solværøyene i Lurøy på Helgeland og ringmerker årlig alle ungene.

Snur negativ trend

Dahl forklarer årets rekord med den gode tilgangen på vånd.

De siste 30 årene anslås det at kraftlinjer har ført til at så mange som 40 hubroer har mistet livet i Lurøy, men nå har de altså greid å snu trenden.

Ung hubro med vånd i Lurøy

Ung hubro med vånd i Lurøy.

Foto: Espen Dahl

Fredet i over 40 år

Ifølge Fylkesmannen i Nordland var hubroen fram til slutten av 1800-tallet en vanlig hekkefugl i Norge, men bestanden har senere gått kraftig tilbake.

Helt siden 1971 har hubroen vært fredet og Norsk ornitologisk forening beregna i fjor at det finnes mellom 451 og 681 par i Norge.

I 2011 startet et arbeid med å redde fuglen i kystkommunen Lurøy på Helgeland. Et av tiltakene var en pinne den store uglen kunne sitte på, slik at den ikke kom i kontakt med de strømførende linjene når den speida etter bytte.

Overvåkinga i Lurøy er en del av den nasjonale overvåkinga av hubro som også foregår i Telemark, Agder, Rogaland og Hordaland i regi av Norsk Ornitologiske Forening.

Vanskeligere til høsten

Selv om det er færre par som hekker enn for 10 år siden, har altså den gode tilgangen på vånd gitt rekordmange unger.

– Den kritiske fasen kommer til høsten når ungene må skaffe maten selv, poengterer Dahl.

Hubro på sittepinne i Lurøy

Hubro på sittepinne i Lurøy.

Foto: Jan Ove Gjershaug