Hopp til innhold

Måsereir utsetter byggeprosjekt med flere måneder – naturvernere jubler

En telefon fra naturvernforbundet gjør at Harry Martinsen og kollegaene må pakke sammen og utsette husbyggingen i flere måneder.

Måsereir i Lofoten, der de må utsette sprenging til eggene er klekket

Her ligger måsen på bergknausen som Harry Martinsen egentlig skulle sprenge bort.

Foto: BJARNE BENJAMINSEN / LOFOT-TIdENDE

Om det er fordi de bråker tidlig på morgenen eller om de stuper etter deg på åpen gate, så har de fleste sikkert kjent på noe irritasjon over måser i hekkeperioden.

Men for Harry Martinsen har én måse kostet han flere titusen kroner og utsatt byggeprosjektet til firmaet hans i flere måneder.

Måsen har nemlig bestemt seg for å lage reir og ruge på en bergknaus som egentlig skal sprenges for å bygge bolig.

Firmaet gikk likevel i gang med prosjektet da de så måsen, men fikk ganske fort en henvendelse fra Naturvernforbundet.

 Harry Martinsen

Harry Martinsen skulle egentlig sprenge ut en tomt i Leknes i Lofoten.

Foto: Privat

– Vi fikk en henvendelse fra lederen i Naturvernforbundet i Lofoten om at vi forstyrret en måse. Han viste til at måsen er en rødlisteart og fredet. Da hadde vi ikke noe annet alternativ enn å pakke sammen og forlate, forteller Martinsen.

Entreprenørene vurderte å flytte reiret, men innså at det ville skape mye oppstyr.

Måsen som nå ligger å ruger på knausen i Lofoten koster derfor firmaet flere titusener av kroner.

– Men det er verst for de som skal bygge hus der. De får jo en lang stopp. Mest sannsynlig tar det en måned før måsen er borte. Da er vi vil kommet inn i ferietiden og kan nok ikke fortsette jobben før i midten av august.

Lofot-Tidende har også omtalt saken.

Les også: Vil ha forbud mot fuglepigger: – De kan bli spiddet og henge der halvdøde

Krykkjer/måker som sitter fast i fuglepigger
Krykkjer/måker som sitter fast i fuglepigger

Lite kunnskap

Måsen som etablerte seg på bergknausen i Lofoten er en fiskemåse, også kalt en småmåse, forteller leder i Naturvernforbundet i Lofoten, Hans-Eirik Busch. Det var han som sendte henvendelsen til firmaet.

Hans-Eirik Sørensen Busch

Hans-Eirik Busch er leder i Naturvernforbundet Lofoten.

Foto: Privat

Fem av sju måser er på rødlista og mange sjøfugler er i rask nedgang. Fiskemåsen har vært på lista siden 2010.

– Måsene kommer stadig til kort når det gjelder hekking. I sånne tilfeller tror jeg veldig ofte ender opp med at de bare blitt flyttet på eller fått reiret ødelagt. Dersom vi skal unngå at arter forsvinner må vi ta rødlista alvorlig.

Busch er glad for at entreprenørene tok til seg det han sa og utsatte prosjektet. Grunnen til at mange kanskje ville ignorert det er mangel på kunnskap, tror han.

– Jeg tror bevisstheten om hvilke måser som er fredet er ikke er god nok. Det er ikke kommet godt nok frem at den er rødlistet og at den har vært det siden 2010.

– Alle fuglearter er fredet hele året, dersom ikke annet er oppgitt. I hekketiden er reir, egg og unger fredet, og det er ulovlig med unødvendig jaging av vilt.

Les også: Tareprodusenter vil konkurrere med laksen – vil bli den nye store eksportnæringen

Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor
Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor

Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet

Hekketiden til måkene i Norge varer omtrent fra mai til juli, forteller Rebecca Biong. Hun er økolog og rådgiver i Naturvernforbundet.

– Fuglene er ofte i nærheten av byområder. Konflikten med for eksempel utbygging av boliger i områder hvor det finnes arter som er sårbare, er den største trusselen som det biologiske mangfoldet står ovenfor.

Rebecca Biong

Rebecca Biong, økolog og rådgiver i Naturvernforbundet.

Foto: Naturvernforbundet /

Det at de får lov til å legge eggene sine uten forstyrrelser og å få en ny generasjon oppe på fote er veldig viktig. Dette er en veldig kritisk periode for fuglen, ifølge Biong.

– Vi må dele plassen med de andre artene som finnes her. Det er en art som har en viktig rolle i det økosystemet den er en del av. Vi mennesker må nesten bare lære å tilpasse oss og leve side om side med måsene.

Naturmangfoldloven er en gjennomgripende lov som skal sørge for at vi skal klare å ivareta artsmangfoldet vårt. Loven skal følges av all offentlig forvaltning, legger hun til.

Les også: Her fjernes reir fra kjøpesenter

– Viktig at vi husker disse store naturavtalene

Før jul skrev Norge under på en ny naturavtale. Den handler blant annet om at vi skal være med på å forhindre og stanse tapet av naturmangfold.

– Det er viktig at man lokalt i alle slike småsaker, hvor det er en truet art, tar hensyn til at naturmangfoldet er noe vi har et internasjonalt ansvar for.

Biong mener det er mange mindre saker som gjør det vanskelig for artene.

– Det er viktig at vi husker disse store naturavtalene som vi skal følge og at hver enkelt er obs på det. Målene fra naturavtalen burde være høyt oppe i bevisstheten til de som jobber med forvaltning som får konsekvenser for naturen.

LES OGSÅ:

Les også: Måsen lå limt fast til bakken hele natta: – Det er en forbanna uting

En måse er limt fast i bakken på Sortland.
En måse er limt fast i bakken på Sortland.

Les også: Tareprodusenter vil konkurrere med laksen – vil bli den nye store eksportnæringen

Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor
Hermann Peter Schips, daglig leder i Kelpinor