Heimevern-soldater planla aksjon

Soldater fra Heimevernet ville protestere i uniform mot regjeringen på grunn av langtidsplan for Forsvaret. Ifølge VG har det de siste dagene sirkulert en oppfordring blant Heimevern-soldater om å tenne varder i protest mot planen. – Dette er en uakseptabel form for handling for Forsvarets soldater. At den videre politiske behandlingen av langtidsplanen på Stortinget skal forsøkes påvirket gjennom vardebrenning i uniform er fullstendig upassende, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til avisen