Havarikommisjonen: – Mye tyder på at de døde svært kort tid etter krasjen

Havarikommisjonen har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet da to menn omkom i en mikroflyulykke på Ramnfjellet i Meløy tirsdag.

Flyvraket i Gildeskål

To menn fra Nordland på 59 og 32 år døde da mikroflyet de satt i, styrtet tirsdag. Ulykken skjedde på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn. Slik så det ut på ulykkesstedet etter ulykken tirsdag ettermiddag.

Foto: Politiet

Statens havarikommisjon er i gang med etterforskningen av mikroflyulykka på Ramnfjellet sammen med politiet.

– Politiet har begjært obduksjon av de omkomne. Forhåpentligvis vil obduksjonen fastslå den eksakte dødsårsaken, sier havariinspektør og undersøkelsesleder Birger Andreas Bull i Statens havarikommisjon for transport.

Selv om det vil ta måneder å fastslå den endelige årsaken til flyulykken, har Havarikommisjonen har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet.

– En intens brann

Politiet undersøker spor i bakken på ulykkesstedet i Gildeskål

Politiet og havarikommisjonen undersøker et spor i bakken på ulykkesområdet.

Foto: Politiet

– Det dreier seg om et lavenergikrasj med terreng. Funn på havaristedet tilsier at hastigheten har vært lav mot slutten. Det har truffet bakken, glidd noe tilbake igjen og deretter begynt å brenne. Det er mye som tyder på at de omkomne døde svært kort tid etter havariet. Brannen har vært så intens at hele cockpitområdet har brent opp, sier havariinspektøren til NRK.

En del av vingene og halepartiet er intakt, og restene av flyet skal fraktes ned fra fjellet så fort det er praktisk mulig. Det er foreløpig ikke avklart hvem som skal transportere flyet ned.

Ferdig på ulykkesstedet

Hvariinspektør Birger Andreas Bull
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Flyvraket er rimelig utbrent så det har vært begrenset hvor mye Havarikommisjonen har kunnet undersøke. Kommisjonen anser seg derfor ferdig på ulykkesstedet, mens krimteknikere fra politiet fortsatt har noe arbeid igjen.

– Vi har samlet inn aktuell værinformasjon, og jobber nå med mobildata som GPS-signaler. Det vil også bli så gjort mer detaljerte undersøkelser på flyet, sier undersøkelsesleder Birger Andreas Bull.

Ifølge Havarikommisjonen har mikrofly av denne typen gode sakteflyegenskaper.

– Vi er kjent med at det var vind i området. Flyet hadde retning inn i vinden. Utover det er det vanskelig å si noe sikkert.

Ei hel næring i sorg

Tom Lifjell

Tom Lifjell er overrasket over ulykken. – Været var fint. Det er ingenting som tilsier at været skal ha ført til ulykka. Det må ha skjedd noe som de ikke var herre over, sier han.

Foto: Jon Terje Fossland, Statskog

De to som omkom i ulykken var pilot Eskild Børje Winther Solhaug og reineier Lars Nikolas Angler Kuhmunen. De to var ute på reingjeting da ulykken inntraff.

Reindriftsnæringen, som de siste årene har vært rammet av flere alvorlige og dødelige ulykker, er i sorg.

– Det er tragisk for familiene som sitter igjen. Det er tragisk for alle kollegene deres. Vi er alle berørte av ulykken, det er det ingen tvil om, sier Tom Lifjell, styremedlem i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Han synes det er uhyggelig tenke på ulykkene som har rammet næringa de siste årene.

– Det er ikke mange år siden vi hadde en tragisk ulykke i Mosjøen, og vi hadde en helikopterulykke på Saltfjellet hvor to personer omkom, sier Lifjell.

Likevel tror han det kommer til å bli brukt helikopter og fly også i fremtiden.

– Jeg tror reindriftsnæringa tar sine hensyn når det gjelder sikkerhet. Både piloter og selskaper vi benytter oss av gjør vurderinger, sier han, og forsikrer om at reindriftsnæringa forhører seg med erfarne piloter og selskaper før de skal ut å fly.

Lifjell sier at fly og helikopter er et gunstig og effektivt hjelpemiddel.

– Arbeidet går mye raskere. Man får oversikt over et stort område på kort tid, og man kan dermed gjøre raskere vurderinger, sier han.

Ferdselsforbudet i området som ble nedlagt i går ble opphevet i dag tidlig som planlagt.