Hattfjelldal klarer ikke å betale

Hattfjelldal har ti år på seg for å betjene gjelden etter Terra-skandalen. Men det klarer ikke kommunen.

Terra Securities
Foto: Scanpix

Kommunen har en nedbetalingsplan på ti år på gjelda som utgjør 90 millioner kroner. For å klare det må de gå med ni millioner kroner i overskudd hvert av de ti årene. Men det klarer de ikke sier ordfører Asgeir Almås.

– Det blir en kjempeutfordring å greie å forholde seg til de forpliktende planene og komme ut i null de neste ti årene.

Bekymret ordfører

Ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås ser med bekymring mot de neste ti årene. Den lille Terra-kommunen fikk i går 5 millioner kroner i særskilt tilskudd fra regional- og kommunaldepartementet. Statssekretær fra departementet, Hege Solbakken sier det gjøres for å hindre at gjelden går utover en uskyldig part.

– Målet er selvfølgelig at kommunen, som viser at de tar underskuddet på alvor, skal få muligheten til å opprettholde et skikkelig tjenestetilbud til innbyggerene sine.

Ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås

Ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås er bekymret for kommuneøkonomien de neste 10 åra.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Ikke mulig tross hjelp

Men selv om ordfører Almås er takknemlig for hjelpen hadde kommunen budsjettert med et langt større tilskudd. Han tror nemlig ikke det er mulig for kommunen å betale ned gjelden og samtidig sørge for et forsvarlig tilbud til innbyggerne.

– Nei, da må vi begynne å ta funksjoner. Og de sykehjemsplassene og de skolene vi har, de har vi sagt er nødvendige.

Flere Terra- kommuner sliter

Også andre Terra-kommuner sliter med å få endene til å møtes. Tidligere i år fikk Vik kommune i Sogn sju millioner kroner i skjønnsmidler. Ordfører Marta Finden Halset sier de nå skal klare å nedbetale gjelden innen åtte år, men at det takket være smertefull kutt i blant annet skole og helse.

– Vi har avviklet seniortiltakene våre, vi har avviklet et dagsenter for eldre, stengt svømmehallen og ei skolerute og redusert stillinger i svært mange sammenhenger.

Men ordfører Almås i Hattfjelldal sier det ikke er mulig å gjøre flere kutt.

– Vi kan jo ikke kutte mer enn det vi anser for å være forsvarlig.

Hattfjelldal rådhus

Her på Hattfjelldal rådhus sliter de med å finne nok penger til å betjene gjelden etter Terra-saken på 90 millioner kroner.

Foto: Billy Jacobsen

Fylkesmannen forelår beløp

Det er fylkesmannen som passer på at innbyggerne i kommunene får det tilbudet de har krav på og som gir et forslag på beløp kommuner skal tildeles fra staten.

Fylkesmannen i Nordland mente fem millioner kroner er nok til å sikre innbyggerne i Hattfjelldal og at de har brukt den anbefalte beregningsmodell i sine råd til departementet.

Men seniorrådgiver ved fylkesmannens kontor, Jan Myrvang sier det kan bli mulig å få mer penger senere.

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Hvis Hattfjelldal mener at dette kommer ikke til å gå, vil det bli vurdert i neste runde, sier Myrvang.

Ellers er status blant Terra-kommunene i Nordland:

  • Hemnes: Jobber med å nedbetale gjeld. Har rundt 35 millioner kroner igjen. Håper å være gjeldsfri i 2013. Har også søkt om midler fra kommunal og regional departementet.
  • Rana: satser på å være gjeldsfri i 2013. Ikke søkt om ekstra støtte. Er ajour med betalingsplanen.
  • Narvik: gjort kutt i administrasjon og lite i tjenester. Håper å være nedbetalt i 2015.