– Haster med dobbeltspor på Ofotbanen

NHO Nordland frykter veiene vil fylles opp av vogntog hvis det ikke snart bygges dobbeltspor på Ofotbanen.

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

Både politikere, næringslivstopper, reiselivsnæringen og forskere har uttalt et behov for å bedre kapasiteten på togstrekningen. Her ser vi et passasjertog på Ofotbanen i Norddalen.

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

– Trafikken på Ofotbanen øker raskt. Allerede i 2015 viser prognosene at antall tog på banen vil sprenge dagens kapasitet, sier styreleder i NHO Nordland, Morten Chr.Jakhelln til NRK.no

Styret i NHO Nordland krever nå at arbeidet med dobbeltspor langs Ofotbanen fremskyndes.

Styrelederen viser til at banen på 42 kilometer fra Narvik til svenskegrensen kun utgjør 1 prosent av det norske jernbanenettet, men frakter 60 prosent av alt gods målt i tonn.

– Det haster med å få dobbeltspor på Ofotbanen. Tiltakene må forankres i Nasjonal Transportplan og følges opp i de årlige statsbudsjettene, sier styrelederen.

Flere vogntog på veiene

De siste årene har det blitt stadig flere vogntog på norske veier og NHO Nordland frykter at kapasiteten på Ofotbanen snart er sprengt. Det vil føre til ytterligere trafikk av vogntog på veiene.

– Malmtransporten fra Sverige er i vekst og vil øke betydelig i løpet av de neste årene. 95 prosent av dagligvarene som selges nord på Polarsirkelen kommer også med Ofotbanen, så strekningen kan man trygt kalle en av hovedpulsårene for økonomien i nord. Derfor er det svært viktig at kapasiteten bedres.

Han sier det ikke er ønskelig med en situasjon der mer gods må lastes over på vogntog.

– Det vil få store negative konsekvenser for miljø, sikkerhet og fremkommelighet.

Ofotbanen gammelt

Ofotbanen ble åpnet for trafikk 15. november 1902 og lektrifisert i 1923.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Vil koste minst femten milliarder kroner

Det har lenge vært kjempet for å få dobbeltspor på Ofotbanen. Både politikere, næringslivstopper, reiselivsnæringen og forskere har uttalt et behov for å bedre kapasiteten på togstrekningen.

Men en slik utbygging blir langt i fra gratis.

I en utredning Jernbaneverket har utført kommer det fram at det vil koste mellom femten og seksten milliarder kroner å bygge ut dobbeltspor på det anbefalte trasévalget. Utredningen konkluderte også med at dobbeltspor er eneste løsning på kapasitetsutfordingene.

Vil ha fortgang

NHO Nordland krever nå at det blir fortgang i planene om utbygging.

– Det må skje ved bevilgninger til Ofotbanen gjennom Nasjonal Transportplan 2014-2023 og gjennom årlige statsbudsjetter. Arbeidet med planlegging og finansiering av dobbeltspor langs hele strekningen må også intensiveres.

Forstår du at enkelte kan mene prislappen er høy når det kun er snakk om én enkelt strekning?

– Ja, det kan jeg forstå. Samtidig er dette en så viktig fartåre for næringslivet i landsdelen at vi mener utbyggingen er helt nødvendig.

Svenskene filmet Ofotbanen i 1911
NRK Nordland har filmet Ofotbanen fra start til mål fra helikopter.
OBS: LIGGER UTE I NRK NORDLAND FYLKESLEKSIKON!