NRK Meny
Normal

Hastemøte i ettermiddag

Partene i sykehuskonflikten er innkalt til møte i Arbeidsdepartementet ettermiddag.

Nordlandssykehuset
Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Dette kan bety at det går mot slutten for den to uker lange sykehusstreiken.

I alt 540 YS-medlemmer streiker ved ni av landets sykehus. Og 512 ansatte ved Nordlandssykehuset er i streik etter at konflikten ble trappet opp.

Ble trappet opp

Sykehusstreiken blir i dag trappet opp, fordi YS krever lik lønn for ansatte i offentlig sektor som utfører samme arbeid.

Fungerende personalsjef ved Nordlandssykehuset, Toril Solbu, frykter streiken kan få dramatiske følger for pasientene ved sykehuset.

– Det får konsekvenser for inneliggende pasienter. Det får også konsekvenser for diagnostisk klinikk der blodprøver ikke videresendes til blodprøvesvar og andre typer svar, der det kan være snakk om for eksempel spørsmål om kreft, sier Torild Solbu.

Krever lik lønn

Det er helsesekretærer, kokker, portører, ambulansearbeidere og radiografer som er tatt ut i strek.

Foretakstillitsvalgt for arbeidstakerorganisasjonen Delta, May Britt Allstrin, sier de kjemper for at ansatte som har samme jobb skal bli lønnet likt.

– Hvis man er ansatt i Bodø kommune så tjener man 5300 kroner mer enn de som jobber ved sykehuset, det gjelder hjelpepleiere, helsesekretærer og ambulansepersonell. Vi føler at det blir galt. Det skal være lik lønn i offentlig sektor, sier Allstrin.

I alt er nå 510 sykehusansatte i Norge i streik, 58 av dem i Bodø.

Fem ambulansesjåfører som er tatt ut i streik i Bodø har fått dispensasjon til å jobbe. May Britt Allstrin i Delta sier streiken ikke kommer gå ut over liv og helse.

– Streiken går ikke ut over liv og helse. Ambulansepersonellet er på jobb, men de får kun kjøre hasteturer, syke barn samt pasienter som er rammet av kreft eller hører inn under psykiatrien. Ambulansen har egne retningslinjer når vi skal ut i streik.

Passer dårlig

Men ved Nordlandssykehuset kan de ikke leve med en streik, midt i ferieavviklingen sier fungerende personalsjef Toril Solbu.

– Fra onsdag er alle som er på medisinsk poliklinikk tatt ut si streik og det betyr at det ikke blir skrevet innkomstjournaler, notater underveis eller sendt epikriser med pasienter som skal ut til behandling i andre sykehus. Det mener vi er veldig alvorlig. Det kan få konsekvenser for medisinsk oppfølging og behandling, både i sykehuset og etter at pasientene er utskrevet, sier hun.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.