Har startet jakten på bjørn mistenkt for flere sauedrap

På Helgeland vil Miljødirektoratet være føre var. Derfor er seks jegere på vei ut i skogen for å jakte det de tror er hannbjørnen NO23.

Jegere i Grane på jakt etter NO23

NRK traff flere av jegerne før de bega seg ut i skogen. Ingen av dem ville la seg intervjue.

Foto: NRK

– Dette dreier seg om et ekstraordinært uttak for å forebygge skader på bufe til sommeren, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens Naturoppsyn (SNO) til NRK.

Han er ikke selv med ut i skogen i Grane kommune, men koordinerer jakten, som foregår på oppdrag fra Miljødirektoratet, fra kontoret.

– Vi har rigget oss og er klare med tre jegere fra SNO og minst tre lokale innleide jegere. Vi bruker snøscootere og håper å skyte bjørnen fra bakken, men hvis det blir vanskelig har vi helikopter tilgjengelig, sier Austmo.

31 sauer tatt av bjørn

Hannbjørn skutt fra helikopter vest i Rana 8. mai 2014

En hannbjørn på rundt 120 kilo ble skutt i Rana i mai i fjor.

Foto: SNO

Jakten vil for det meste foregå i Grane kommune i området nord for Kappfjell. I dette området har bøndene de siste årene mistet flere titalls dyr til bjørn.

– I de siste to årene er det i Grane kommune registrert 31 sauekadaver som er dokumentert tatt av bjørn. Hovedvekten av disse er funnet i området hvor fellingstillatelsen er gitt, sier rådgiver Marit Gystøl i Miljødirektoratet.

Jakter NO23

I fjor høst ble hannbjørnen kjent som NO23 registrert 12 ganger på forskjellige steder i Grane kommune. Miljødirektoratet antar at sporene de nå har funnet er fra NO23.

– Det er rimelig å anta at det er den samme bjørnen som var der i fjor høst, og som gjorde stor skade på husdyrene. Vi iverksetter jakten for å forebygge skader på husdyr kommende beitesesong, sier Gystøl.

Hun forteller at fellingstillatelsen foreløpig gjelder til førstkommende fredag. Austmo i SNO håper de har tatt bjørnen innen den tid.

– Vi har ferske spor fra i går. Hvis det ikke har blitt for hardt i snøen på grunn av kulden, bør det være mulig å spore opp bjørnen i dag, sier han.

Skjøt to fra helikopter

I fjor ble to bjørner skutt fra helikopter på Helgeland i løpet av kort tid. Den første ble skutt fra helikopter nord i Skjørlegda i Vefsn kommune.

Fire dager senere ble en hannbjørn på rundt 120 kilo er skutt fra helikopter vest i Rana kommune.