Har skutt 19 voksne jerv og fire valper: – Ikke nok, mener reineierne

Både gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak er det til sammen skutt 19 voksne jerv og fire valper, ifølge Fylkesmannen. – Bra, men det burde vært tatt ut flere, mener reineierne.

Rein skadet av rein på Saltfjellet

ØYNENE FJERNET: Dette bildet er tatt i januar i år, viser ei reinsimle som har blitt angrepet av jerv på Saltfjellet.

Foto: privat

– Norske myndigheter gjør en god jobb med å ta ut jerv, men det hjelper bare så lite. Så lenge vi har en åpne grense mot Sverige, strømmer det på med nye individer. I Sverige drives ikke jakt på jerv, og bestanden øker, sier Per Ole Oskal, som er leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, hvor det beiter 1.500 rein.

Han mener myndighetene burde tatt ut langt flere enn i dag.

– Det er rom for å ta ut langt flere. Vi observerer jervespor hele tiden. Den kan virke som om bestanden er utømmelig, sier Oskal.

I februar skrev NRK om Statens naturoppsyn som på en helg fant 15 jervdrepte rein. Jerv er sammen med gaupe, den rovviltarten som forårsaker størst tap av sau og lam til
fredet rovvilt i Nordland.

1500 skader i fjor

Rein drept av jerv på Saltfjellet

Nakkebittet på denne reinsimla viser at den er drept av jerv. Til sammen fant Statens naturoppsyn 15 reinkadavre i Saltfjellområdet i februar.

Foto: Vegar Pedersen, SNO / NRK

I 2016 ble det rapportert drøyt 1.500 skader på sau gjort av bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Reindriftsåret 2015/2016 ble det erstattet 1.146 rein til jerv i fylket. Saltfjellet reinbeitedistrikt er det distriktet som har hatt høyest tap til jerv de siste årene. I fjor ble det erstattet 244 rein til jerv i Saltfjellet.

Etter de makabre funnene i vinter medførte at det først ble gitt tillatelse til skadefellingsforsøk i regi av det kommunale skadefellingslaget i Saltdal. Ettersom de ikke lyktes, og det ble oppdaget flere skadetilfeller, satte Miljødirektoratet i gang skadefelling med bruk av helikopter i området.

Valper avlivet

Jerve og gaup i Saltdal

Her har et viltkamera i Saltdal fanget inn både jerv og gaupe på samme bilde.

Foto: Stein Halvorsen

– Det er skutt 19 voksne jerv og 4 valper. 13 av dem er felt under lisensfelling. I tillegg har Statens naturoppsyn på oppdrag fra Miljødirektoratet skutt flere jerv i områder med stor tapsproblematikk, hvorav altså tre jerv på Saltfjellet, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad.

Det er også avlivet valper i to hi i Salten. I Saltdal, Bodø og Beiarn er det tatt ut totalt 18 jerv gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak.

– Fylkesmannen har stor forståelse for dyreeiers frustrasjon når man opplever store rovvilttap, og vi tar sammen med andre myndigheter i rovviltforvaltningen slike situasjoner på alvor. Vi mener at vinterens uttak av jerv i fylket viser dette, sier rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland, Øyvind Skogstad.

Jervevalper og jervetispe tatt ut i hiuttak

Det er avlivet valper i to hi i Salten denne våren. I Saltdal, Bodø og Beiarn er det tatt ut totalt 18 jerv gjennom lisensjakt, skadefelling og hiuttak. Arkivbilde.

Foto: Eivind Faldet / Statens naturoppsyn