Har samlet sammen navnene på alle artene i Norge

Etter ti års arbeid, er Artsdatabanken i mål med å registrere alle artene i Norge i én felles database. Databasen er blant annet viktig for forvaltningsapparatet i Norge.

Lundefugler

Lundefugl, eller «Fratercula arctica» på latin, er blant artene du vil finne i Artsnavnebasen.

Foto: Tycho Anker-Nilssen

Toril Loennechen Moen i Artsdatabanken

Seniorrådgiver Toril Loennechen Moen i Artsdatabanken.

Foto: Artsdatabanken

Artsnavnebasen er en database som inneholder de vitenskapelige navnene til alle artene som på et eller annet tidspunkt har vært registrert i Norge.

– Arbeidet startet i 2005. Nå er vi endelig à jour med arbeidet, sier seniorrådgiver Toril Loennechen Moen i Artsdatabanken til NRK.

Databasen inneholder i dag navnet på hele 44.000 arter i Norge, forklarer Moen.

– Dataene brukes av mange ulike aktører i Norge, og gjør at alle kan bruke samme navn på organismene.

Det er nemlig ikke bare-bare å utveksle informasjon om ulike arter på en effektiv måte mellom fagfeltene. En fugl og en plante kan nemlig hete det samme på latin, forteller Moen.

– Da kan fort bli forvirrende. En felles database gjør arbeidet lettere.

Lanserte digital tjeneste

En av de som er avhengig av en slik database, er Miljødirektoratet. For få dager siden lanserte de en ny tjeneste i Naturbase, som automatisk henter inn data fra Artsdatabanken.

– Naturbase er et viktig verktøy for å sikre god tilgang til informasjon om blant annet hvilke arter det er særlig viktig å ta vare på og ikke minst hvor disse artene befinner seg i naturen, forklarer seniorrådgiver Jørund Braa i Miljødirektoratet.

Slike digitale løsninger gjør jobben enklere for forvaltning og næringsliv i Norge, og ville vært vanskeligere å lage uten data fra Artsdatabanken, legger Braa til.

Fortsetter arbeidet

Selv om man nå har fått inn alle navnene i én felles database, blir ikke de ansatte i Artsdatabanken arbeidsledig riktig enda. Nå fortsetter arbeidet med å få inn ny informasjon om de ulike artene.

– I tillegg er det en del gamle navn som vi ønsker å få inn, sier Toril Loennechen Moen.

I tillegg kommer det stadig nye arter til, som trenger navn. Noen av de nye artene blir av og til oppkalt etter kjendiser eller litterære skikkelser, forteller Moen.

– Ola Elvestuen, en politiker i Venstre, er et eksempel. Han har fått oppkalt en parasittveps etter seg. Den heter «Aphelinus elvestueni» på latin, avslutter hun.

Kanadagås i vårsol

Kanadagåsa er en innført art som er svartelistet i den norske artsdatabanken.

Foto: Liv-Trude Aronsen