Har ryddet 434 tonn strandsøppel – nå skal det forskes på hvor det kommer fra

Hittil i år er det samlet inn svimlende 434 tonn strandsøppel i Norge, og det er ny rekord. Bare i Lofoten er det samlet inn 30 tonn, og nå skal søppelet analyseres for å finne ut hvor det kommer fra.

Strandsøppel i Lofoten

En rekke strandryddeaksjoner i Lofoten har resultert i 32 tonn avfall som er plukket opp i strandlinja. Nå skal søppelet analyseres for å finne ut hvor det kommer fra.

Foto: Clean up Lofoten

– Skal vi klare å gjøre noe med dette problemet, er det viktig å vite hva det er som blir kastet på havet. Derfor skal vi gjøre en grundig analyse av hvor avfallet kommer fra, hva det består av og hvorfor det havner i havet, sier analytiker Elise Narum Amland i avfallsrådgivningsselskapet Mepex.

Beliggenhet og strømforhold gjør at Lofoten spesielt utsatt for søppel som skylles inn fra havet. Strandryddeaksjoner i Lofoten har resultert i 32 tonn avfall som er plukket opp i strandlinja.

Monika Kleffelgård Hartvigsen i Lofoten Avfallsselskap IKS sier de ser stor forskjell på avfallet på innsiden og yttersiden av Lofoten.

– På yttersiden finner vi det vi kaller typisk marint avfall, som drikkeflasker i plast, taustumper, isopor og plastemballasje. Nå ønsker vi å funne ut hva som kastes, slik at vi kan gå til kildene.

I Lofoten kommer det masse avfall inn med havet, det har det gjort gjennom mange år. Frivillige ryddeaksjoner har det blitt plukket opp enorme mengder søppel så langt i år.

Nær 800 frivillige

Strandrydding på Værøy

Plasten forsvinner ikke, men brytes ned til mindre deler, og kan dermed påvirke hele det marine økosystemet.

Foto: June Grønseth

– Uten de 775 frivillige som i om lag 100 ryddeaksjoner hadde vi ikke kunnet rydde opp over 30 tonn søppel i Lofoten i sommer. Det er halvparten av alt søppel som er samlet inn i Nordland i år. Vi har talt antall meter søppel, og det tilsvarer 90 kilometer med søppel, sier Hartvigsen til NRK.

Sammen med flere andre ildsjeler har June Grønseth brukt mye av sommeren på å rydde strender og kystlandskap på Værøy. Øya ytterst i Lofoten er hjem for tusenvis av sjøfugl, og dermed ekstra sårbar. Resultatet av årets ryddejobb ble 12,2 tonn søppel.

Strandrydding på Værøy

LOFOTEN UTSATT: På grunn av sin beliggenhet og strømforhold er Lofoten spesielt utsatt for søppel som skylles inn fra havet. Resultatet av 100 meters rydding var 5 kubikk med plast, som skal flys ut med helikopter.

Foto: June Grønseth

– Naturen er fylt opp med plast som havet har brakt i land. En slik ryddesjau er et dykk i plastens historie. En halv meter ned i sanden, finner vi 40–50 år gammel plast, forteller hun.

Søppel under lupen

Avfallsrådgivingsselskapet Mepex er i Lofoten nå og starter i dag sin analyse av søppelet som er kommet inn til anlegget til Lofoten Avfallsselskap.

– Men en slik kunnskap kan man iverksette riktig og målrettet tiltak, sier analytiker Elise Narum Amland i Mepex.

Hun er imponert over den innsatsen som er gjort i Lofoten.

Strandsøppel

Hele 91 storsekker med totalt 140 kubikkmeter avfall er ryddet opp på Værøy takket være frivillige. Et eget helikopterteam måtte bistå med bortfrakting.

Foto: June Grønseth

– Det er lagt ned et enormt frivillighetsarbeid. Lokalbefolkningen har stått på for hele Norge. I Lofoten driver det inn avfall som kommer langveisfra, og som må fanges opp før det dras ut på havet igjen.

Og det er fortsatt mulig å være med på ryddeaksjoner.

– Vi skal ha et par aksjoner til før vi avslutter før sesongen. Men vi starter opp til våren igjen, sier Monica Kleffelgård Hartvigsen ved Lofoten avfallsselskap, som også er også styremedlem i Hold Norge rent.

Slår alle rekorder

plast

Ifølge Klima- og miljødepartementet tar plastforsøpling livet over én milliard dyr per år. Dyr forveksler plast med mat, eller setter seg fast i garn og tau.

Foto: June Grønseth

Norge er på ryddetoppen i Europa, og med 1.364 ryddeaksjoner og 377 tonn avfall var 2016 et rekordår for strandrydding i Norge. Hittil i år er det samlet inn 434 tonn, og dermed er fjorårsrekorden allerede slått.

Årets tall blir antakelig mye høyere siden avfallsselskapene gjerne legger inn sine tall mot slutten av året.

– Engasjementet for strandrydding har eksplodert, og Nordland har ligget på ryddetoppen siden Ryddeportalen ble lansert i 2015. I år kan det hende Hordaland vinner dette kappløpet, sier prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent.