Har milliardgjeld og vil låne mer: Får refs av kommuneekspert

Alstahaug er nummer sju på gjeldstoppen i Kommune-Norge. I morgen skal kommunepolitikerne vedta nye 350 millioner gjeldskroner. Nå får de refs av ekspert på kommuneøkonomi.

Kulturbadet Sandnessjøen

Folk strømmer til det splitter nye Kulturbadet i Sandnessjøen. For 300 millioner kroner fikk de både badeland, kino og konsertsal. Men badet har bidratt til at innbyggerne må stå til ansvar for ett lån på 1 milliard kroner.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug

Store investeringer har sendt Alstahaug i det absolutte tetsjiktet blant kommune med høy gjeld. – Nå kommer kuttene, sier ordfører Bård Anders Langø.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Folk har strømmet til det splitter nye Kulturbadet i Sandnessjøen. For 300 millioner kroner fikk de både badeland, kino og konsertsal. I tillegg har kommunen på ytre Helgeland de 5–6 siste årene tatt opp store lån til havneutbygging.

Baksiden av medaljen er at de 7.500 innbyggere nå må svare for 1 milliard kroner i lån.

– Alstahaug har påtatt seg stor gjeld i forbindelse med store investeringer de siste 5–6 årene. Vi ligger på 7. plass i Norge i gjeld per innbygger, sier ordfører Bård Anders Langø.

I oktober fikk lokalpolitikerne besøk av en ekspert på kommuneøkonomi.

– Jeg ga dem ganske klar beskjed om at nå er det tid for handling. Gjelden i Alstahaug er altfor høy, og det samme er driftsnivået, sier seniorrådgiver Håvard Moe hos KS-Konsulent, kommunenes egen rådgivertjeneste.

350 nye millioner i lån

Kulturbadet Sandnessjøen - åpning

Kulturbadet til en prislapp på 300 millioner kroner åpnet i fjor. Her fra åpningen i fjor.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Men ordføreren vil ha både ny skole og ett nytt sykehjem. Derfor kommer makten i kommunestyret – bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet – i morgendagens kommunestyremøte til å vedta at kommunen skal ta opp 350 nye millioner i lån.

– Det vil koste mye for en kommune som allerede har en utsatt kommuneøkonomi. Samtidig ser vi ingen andre muligheter, sier ordføreren.

Må leie sykehjemsplasser

Alstahaug har i mange år utsatt å gjøre noe med at de mangler sykehjemsplasser. Lenge har man leid hos nabokommunen, men nå står de foran ei tredobling av eldreomsorgen.

Seniorrådgiver Håvard Moe hos KS-Konsulent

Seniorrådgiver Håvard Moe hos KS-Konsulent er ekspert på kommuneøkonomi og har jobbet med Alstahaug spesielt.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Ifølge eksperten på kommuneøkonomi har Alstahaug sviktet sine primæroppgaver.

– For det første har de brukt mye penger. De har en veldig høy gjeldsgrad, samtidig som de har mye dårlig byggmasse. Pengene er ikke brukt på skoler og eldreinstitusjoner, men helt andre ting, sier Håvard Moe.

På Kommunal Rapports måling Kommunebarometeret har Alstahaug innen sektoren økonomi falt fra 73. plass på barometeret for 2012, til 385. plass i årets utgave. Svært få kommuner har investert så mye som Alstahaug de fire foregående årene, målt mot eget inntektsnivå, skriver Kommunal Rapport.

Har foreslått kutt

I flere år har rådmannen, som bestyrer kommuneøkonomien ropt varsku.

– De to områdene som vil gi rask og sikker «gevinst» er på skolestruktur og eiendomsskatt, men jeg har også fremmet mange andre forslag, sier rådmann Børge Toft.

På årets budsjett har han imidlertid ikke fremmet forslag om å øke eiendomsskatten.

– Årsaken er at vi ligger veldig høyt allerede. Med vårt takstgrunnlag vil den høyeste satsen kunne gi en skatt på 20.000 i året for helt ordinære boliger, og det mener jeg er urealistisk, men selvfølgelig mulig. Næringseiendom har maks skatt allerede.

Ordføreren lover at kuttene vil komme. Allerede er det kjent at det vil komme kutt i kommunes kulturtilbud for barn.

– Ved å ta ned driften på de store områdene, ønsker vi å legge til rette for at vi kan gå i økonomisk balanse fra 2020–2021 og framover.

– Var det feil å bygge Kulturbadet?

– Nei, det var ikke feil. Kulturbadet vil være attraktivt for Alstahaug kommune i veldig mange år framover.

Kulturbadet i Sandnessjøen

Det nye kulturhuset i Sandnessjøen i Alstahaug inneholder svømmehall, kino, bibliotek, en storsal og øvingsrom.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK