Har kommet tre ganger så mye snø som vanlig – melder om stor snøskredfare

Tall fra forskere viser at snømengden som ligger på Sørlandet og i Nord-Norge nå, er tre ganger høyere enn normalen. Dette kan få konsekvenser når snøen smelter.

Svolvær, Lofoten

Lillemolla sett fra Svolvær i Lofoten. Her har det gått flere skred i det siste, og ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat, kommer skredene sannsynligvis til å fortsette.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Tirsdag ettermiddag meldte Fylkesmannen i Nordland om at snøskredfaren i Nordland stiger til faregrad 4, noe som betyr stor snøskredfare.

– I lavlandet i Sør-Norge og langs kysten i Nordland ser det ut til å være 300 prosent av det som er normalt for denne tiden på året. Med «normalt» mener jeg gjennomsnittet fra 1981–2010.

Eirik Malnes

Eirik Malnes, Norut.

Foto: Pressefoto / Norut

Det sier seniorforsker i Norut, Eirik Malnes. Han jobber med jordobservasjon og blant annet med å studere snøskred. Han forklarer at snømengdene denne vinteren har vært godt over normalen. Tidligere har NRK omtalt at det kom 700 milliarder tonn mer snø enn vanlig i vinter.

– Det er selvsagt forskjell på hvor det finnes mest, men flere steder i landet har fått mye mer snø enn normalt.

– Hva kan konsekvensene bli av dette?

– Hvis det kombineres med høye temperaturer og eventuelle nedbørsmengder, kan det bli lokale flommer. Vi har allerede sett at det har forekommet mange skred i Nordland og Troms i år, men det ligger mer på normalen fra i fjor, sier Malnes.

Kart over snømengde

De mørkeblå feltene er der hvor snømengden er 300 prosent over normalen.

Foto: Skjermdump: senorge.no

Sannsynlighet for vårflom

Hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Inger Karin Engen, anerkjenner snømengdene, men mener at det ikke er grunn til stor bekymring ennå med tanke på flomvarsel.

– Vi har registrert at nivåene har ligget på 300 prosent over normalen, men dette har endret seg de siste dagene siden været har vært optimalt vær. Det skal også sies at dette er områder hvor det ikke normalt sett er så mye snø.

– Så det er ikke stor sannsynlighet for en «hundreårsflom»?

flomkart, NVE

Kart over sannsynlighet for vårflom på landsbasis

Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

– Nei, på våre sider har vi publisert en vårflomanalyse, hvor det står at det er større sannsynlighet enn normalt for vårflom, men ingen «hundreårsflom».

kartet til NVE står det at det er størst sannsynlighet for vårflom langs de store elvene som drenerer fjellområder i Sør-Norge, i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, samt Finnmark og Nord-Troms.

Store nedbørsmengder i nord

Justyna Wodziczko er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Hun sier at det gode været som har holdt vannmassene i sjakk, snart er over.

– Torsdagen kan det komme oppimot 35 millimeter nedbør i Nordland. På fredag vil det komme rundt 50 millimeter både i Trøndelag og sør på Helgeland. Det er veldig mye, og det kan bli en del vann i disse områdene når snøen i tillegg smelter, sier hun.

Bor du i indre strøk og fortviler over mye snø? For ganske nøyaktig 26 år siden så det slik ut i Røvassdalen. Det meste av våren gikk med til å måke snø.

Publisert av NRK Nordland Fredag 13. februar 2015