Hopp til innhold

Har ikke råd til å bruke prestisjesenter

I dag åpnet helseministeren Norges mest moderne sykehjem. Men økte kostnader gjør at en fjerdedel av rommene står ubrukt.

Bent Høie åpner Sølvsuper i Bodø

– Du får nesten mer inntrykk av å være i et kulturhus enn et helsesenter, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han i dag åpnet Sølvsuper helse- og velferdssenter.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ole Hjartøy og Bent Høie

Bodø-ordfører Ole Hjartøy under dagens åpning.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
Sølvsuper helse- og velferdssenter

Norges mest moderne sykehjem har 74 plasser, men kun 55 er så langt tatt i bruk.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK
Tom Cato Karlsen, Bodø Frp

Varaordfører Tom Cato Karlsen sier kommunen håper å få tatt i bruk hele helsesenteret i løpet av 2015.

Foto: Cato

Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø har allerede vært i bruk i noen måneder, men i dag kunne helseminister Bent Høye offisielt åpne den nye storstuen innen eldreomsorg i kommunen.

– Bygningen er flott, og når du kommer inn får du nesten mer inntrykk av å være i et kulturhus enn et helsesenter. Det er også et fantastisk innhold både faglig, men også i form av aktiviteter og at man er åpen mot nærmiljøet, sier Bent Høye.

Sølvsuper, som kanskje er Norges mest moderne bygg innen kommunal helse- og omsorg, består av flere deler. Sykehjemsdelen inneholder korttidsplasser, akuttplasser og langtidsplasser, men senteret har også boliger for unge funksjonshemmede.

I tillegg inneholder senteret en palliativ avdeling for lindrende behandling, kafé, aktivitetssenter og tilbud om frisør, fotpleie og fysioterapi enkelte dager.

– Jeg syntes vi har fått et fantastisk flott hus, men vi trenger litt tid på å komme oss til slik at vi får brukt det på mest hensiktsmessig måte, sier virksomhetsleder Jorunn Anda Aronsen.

Mange tomme senger

Kostnadene i forbindelse med byggingen av Sølvsuper har imidlertid blitt så store, at Bodø kommune foreløpig ikke kan ta hele bygget i bruk.

Bygget ligger an til å bli 105 millioner kroner dyrere enn planlagt. En fjerdedel av sengene står derfor tomme ved helse- og omsorgssenteret, og det er usikkert når de kan bli tatt i bruk.

– Det er uheldig at det har blitt sånn, men Bodø kommune er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon, sier varaordfører Tom Cato Karlsen fra Fremskrittspartiet.

I tillegg til budsjettsprekken i forbindelse med Sølvsuper, har flere andre byggeprosjekter også blitt dyrere enn planlagt, blant annet den nye hurtigrutekaia i Bodø.

– Bodø trenger dette bygget for fremtiden, så det er absolutt verdt det. Det har gitt oss en kraftig økonomisk smell, men det er en utfordring vi må ta med oss videre, sier Karlsen.

(artikkelen fortsetter under)

Tom seng på Sølvsuper

Kostnadene i forbindelse med byggingen av Sølvsuper har blitt så store, at Bodø kommune foreløpig ikke kan ta hele bygget i bruk. Derfor står 19 av 74 plasser tomme.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Tidligst full drift i 2015

Varaordfører Karlsen sier kommunen er i gang med tiltak for å kutte kostnader blant annet innenfor helse- og omsorgssektoren, og at det kan frigi penger til å ta Sølvsuper i fullt bruk.

– Jeg håper vi skal klare å finne penger i neste års budsjett til å kunne åpne resten av plassene i dette flotte bygget, sier han.

Men i opposisjonen mener flere at bygget allerede kunne vært utnyttet bedre, ved å øke inntektene til kommunen. I sitt alternative budsjett foreslo Arbeiderpartiet å øke eiendomsskatten i Bodø.

– Vi er veldig uenig i at man ikke tar dette i bruk nå. Vi mener det er viktig å sette fellesskapet foran, men det borgerlige styret prioriterer ikke de gode fellesskapsløsningene. De har i stedet vært nødt til å kutte blant annet barnehageplasser, og tar ikke Sølvsuper fullt i bruk, sier leder Ida Pinnerød i Bodø Arbeiderparti.

Nødvendig investering

Til nå har byggeprosjektet kostet Bodø kommune 410 millioner kroner, men i følge entreprenører NRK har snakket med kan sluttregningen bli enda større. Kommunen har valgt å sette i gang gransking av overskridelsene.

Så langt har kommunen registrert 685 ulike endringsvarsel i forbindelse med prosjektet. De fleste av disse er knyttet til økte kostnader. Tom Cato Karlsen forsvarer likevel byggingen av det kostbare helse- og omsorgssenteret.

– Det ville nok vært billigere å bygge en lang korridor med mange sengeplasser, slik sykehjemmene så ut før i tiden, men Sølvsuper er mye mer enn et sykehjem. Nå gjør vi ganske store grep, spesielt i helse- og omsorgssektoren i Bodø kommune, så jeg håper vi har et budsjettforslag på plass i november som sørger for at vi får full åpning også her på Sølvsuper, sier Karlsen.

Sølvsuper helse- og velferdssenter

Sølvsuper helse- og velferdssenter har så langt kostet Bodø kommune 410 millioner kroner. Det er 105 millioner kroner mer enn planlagt.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK