Har hentet sju tonn blysluker fra Saltstraumens dyp

I løpet av vinteren har de fjernet 225 kilo sluker fra Saltstraumen. På den Nasjonale Strandryddedagen hentet de opp et lastebillass med søppel.

Innslag fra Saltstraumen minutt for minutt der de viser frem slukene de har plukket i år, og bilder fra tidligere dykk.

Bodø Sportsdykkerklubb viste frem alle slukene de har plukket så langt i år under NRKS Saltstraumen-sending. Undervannsfoto: Terje Olsen

Bengt Kåre Strande holder opp en av de mange slukene de har hentet opp fra dypet.

– Det her er ganske nye og fine sluker. De tar vi vare på og selger videre, sier han mens han slenger sluken tilbake i kassen blant de andre.

Bengt Kåre Strande

Bengt Kåre Strande fra Bodø Sportsdykkerklubb.

Foto: NRK

I dag er den nasjonale strandryddedagen og Bodø Sportsdykkerklubb benyttet dagen til å plukke søppel i sjøen like bortenfor Saltstraumen, mellom Godøystraumen og Knaplundbukta.

– Vi fikk plukka omtrent et lastebillass. Ti kubikk med søppel. Det er mye plast, trålrester og annet husholdningsavfall, forteller Jan Gunnar Berg, leder i Bodø Sportsdykkerklubb.

Finner enorme mengder sluker

I løpet av vinteren har de brukt tida godt til å plukke opp gamle sluker i selve Saltstraumen. Med en avtale med kommunen, får de litt penger for det som plukkes.

– I vinter har vi plukket opp 225 kilo med gamle sluker, sier Berg.

225 kilo sluker

Bodø Sportsdykkerklubb viste frem slukene på NRKs Salstraumen-sending. I år har de plukket 225 kilo sluker i Saltstraumen.

Foto: NRK

Inntektene fra salg av fiskeslukene bruker de til drift av dykkerklubben og utstyr. Men de finner også mye gammelt fiskeutstyr. Han viser frem en falmet sluk som har fått kjenne tidens tann. Den er dekket av skjell og rur.

– Vi finner mye av disse også. De kan ha ligget i flere tiår, og er så slitt at det ikke er noe lakk igjen. De sendes da til metallgjenvinning.

Blyslukene er en stor miljøtrussel

Siden 2005 har dykkerklubben plukket sju tonn med blysluker, noe som tilsvarer tre - fire personbiler i vekt.

Bly er en av de prioriterte miljøgiftene i naturen vår. Etter at man sluttet å bruke blybensin og blyhaggel, er blyslukene blant de største miljøproblemene i norsk natur. Jobben Bodø Sportsdykkerklubb har gjort siden 2005 har gitt resultater.

– Nå må vi lete mye lengre for å finne slukene. Da vi startet med dette, lå slukene tett i tett langs bunnen i Saltstraumen, forklarer Strande.

Bodø sportsdykkerklubb henter opp ett prosent av alt utslipp av norske blysluker i Norge hvert år - kun i Saltstraumen.

Finner mye rart

– Hva er det rareste dere har funnet?

– Vi har blant annet funnet bildekk og sykler. Det er ikke mye av dette, men straumen ligger ikke langt unna bilveien, og det hender at forskjellige ting dukker opp, forklarer Jan Gunnar Berg.

Jan Gunnar Berg

Jan Gunnar Berg fra Bodø Sportsdykkerklubb.

Foto: NRK

Dykkerklubber aksjonerer over hele landet

Norges Dykkerforbund har en avtale med Sparebankstiftelsen om ryddeaksjoner i havneanlegg og lignende.

– Vi rydder når vi har mulighet til det. Det foregår over hele landet, og på landsbasis er det 47 dykkerklubber som er med på aksjonen, sier Berg.