Gunnar har satt opp sperrenett for å jage utrydningstruede krykkjer

Gunnar Ulriksen har gått til krig mot de rødlistede krykkjene i Øksnes, og montert et sperrenett for å hindre at fuglene legger egg. – Faunakriminalitet, mener miljømyndighetene.

Gunnar Ulriksen har gått til krig mot måsen i Øksnes

Luftens baroner skriker og skiter ned bygd i Øksnes. Men da innbyggerne ville jage krykkjene ble de truet med bot. – Måsen skal ikke vinne denne kampen, sier Gunnar Ulriksen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

På Stø i Vesterålen skiter en hekkende måkekoloni ned bygda og ødelegger nattesøvnen til bygdefolket. Men å jage fuglen skulle vise seg å være forbudt.

– Når en av dem begynner å skrike, starter hylekoret. Det er fryktelig irriterende. De lager et helsikes leven, sier Gunnar Ulriksen til NRK.no.

  • Hvem bør jenke seg, måsen eller Gunnar? Si din mening nederst i saken!

Skremmer rorbuturistene

Måseberget på Øksnes

Slik ser det ut på fugleberget på Øksnes. Krykkjene klamrer seg fast til tross for sperrenettet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

På berget til Gunnar Ulriksen har et gjeng med måser slått seg ned. Gunnar driv et anlegg med rorbuer på Stø i Vesterålen og nå skremme måseskrikene bort turistene hans.

– Området blir griset til med fugleskitt, dette har hygieniske følger for turistanlegget. Når de legger egg blir de svært aggressive. Krykkja irriterer beboerne i området og gjør at folk er engstelig for å gå forbi på den kommunale veien De angriper folk med å skite i hodene våre, sier Ulriksen.

Han får støtte av sambygding Sigurd Pedersen.

– I tillegg skiter den ned bygninger, biler og båter. Det er et forferdelig spetakkel, og umulig å få sove, sier han til NRK.no.

Monterte sperrenett over fugleberget

Måseberget på Øksnes

– Denne kampen skal ikke måsen få vinne, sier Sigurd Ulriksen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Men Gunnar visste råd mot den plagsomme måsekolonien. Han monterte et nett over berget for å hindre fuglen i å legge egg.

– Den prøver seg, men vinden tar godt tak i nettet. Det blir ikke noe bygging. Legger de egg faller de ned etter hvert.

– Faunakriminalitet

Et godt tiltak mente nabolaget, men det gjorde ikke Fylkesmannen i Nordland som nå truer Gunnar med døgnmulkt dersom han ikke fjerne nettet.

Måsen som er av arten krykkje er på rødlista over truede fuglebestander. Krykkje er i Norsk Rødliste for 2010 plassert i kategorien truet. Bakgrunnen for kategoriseringen er en dokumentert tilbakegang siden 1980-tallet på mellom 60 og 80 prosent, ifølge rødlista. Krykkja er en kolonihekker og ødeleggelse eller hindring av hekking i en koloni vil ha betydning for et større område.

Med naturmangfoldloven § 69 i hånd ga Fylkesmannen i Nordland 22. mai Gunnar Ulriksen pålegg om å fjerne nettet som er lagt over krykkjekolonien tidligst 1. august 2012. Siste frist for fjerning er 31. august 2012.

– Nettet har antakelig redusert antall hekkende par i kolonien og muligens også hekkesuksessen i kolonien. Dersom nettet fjernes raskt er det muligheter for at de par som ikke har hatt tilgang på hekkeplasser eller har mislyktes i hekkingen kan legge om på de hekkeplassene som nå er stengt på grunn av nettet. Fylkesmannen mener det derfor er nødvendig at nettet fjernes raskt. Fjerningen må likevel skje skånsomt slik at ikke etablerte reir skades. Dersom reir er lagt oppå nettet noen steder må disse eller egg og unger ikke skades. Det betyr at nettet her må klippes hull i og resten av nettet fjernes etter endt
hekkesesong, skriver Fylkesmannen i brevet til Gunnar Ulriksen.

Dersom ikke nettet fjernes vil Gunnar Ulriksen måtte betale 500 kroner i tvangsmulkt per døgn. Fylkesmannen vil ved hjelp av Statens Naturoppsyn sørge for fjerning av nettet, for Gunnartangen Rorbuanleggs regning.

Nekter å betale

Måseberget på Øksnes

REDE PÅ NETTET: Statens Naturoppsyn var på stedet 22. mai for å dokumentere forholdene og vurdere hvordan nettet kan fjernes. Det var da 8–10 par som hadde etablert rede oppå nettet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Gunnar nekter å godta boten og har anket saken. Han er fast bestemt på å vinne fram.

– Dette er tøv og tull. Nettet er utformet slik at fugler ikke kan sette seg fast. Rorbuanlegget ble etablert i 1981, mens krykkjekolonien oppstod i 2009, sier Ulriksen.

Folk på Stø sier krykkja har trukket inn fra holmer og skjær og inn blant bebyggelsen etter at ørnebestanden begynte å øke.

– Dessuten har de fleste krykkjene funnet seg et annet sted å hekke.

Dersom Gunnar Ulriksen ikke får lov å jage krykkja vil han verste fall måtte legge ned rorbuanlegget. Da vil han kreve erstatning fra fylket.

– Hvem er det vi skal vernes, er det folk eller fugl? Det blir nok fuglen som må gi seg. Vi var her først, sier Gunnar Ulriksen.