NRK Meny
Normal

Har gått på kjempesmell

Nordlandssykehuset har gått på en kjempesmell, og den planlagte utbyggingen står i fare.

Sykehusdirektør Eivind Solheim, Nordlandssykehuset

ALVORSTYNGET DIREKTØR: Siden september har sykehusets underskudd økt med 40 millioner kroner.

Foto: Andre Strand / NRK

Nordlandssykehuset vil få et betydelig større underskudd i år enn hva som ble klart for bare to uker siden.

40 millioner

Bare siden september har sykehusets underskudd økt med 40 millioner kroner.

Det betyr at det samlede underskuddet i helseforetaket nå er på mer enn 150 millioner kroner.

Nå må sykehusledelsen kutte mer enn det som tidligere er foreslått for å komme i balanse og berge milliardutbygginga av sykehuset.

Tar selvkritikk

Det er et overforbruk av driftsmidler som er hovedårsaken til budsjettsprekken. Men også utgifter på personalsiden, som overtid og vikarbruk svir for sykehuset.

- Nordlandsssykehuset bruker omlag 60 prosent av driftskostnadene på personalsiden. Her har vi ikke vært flinke nok, sier Eivind Solheim.

Hvor mye må sykehuset kutte nå i høst?

- Helst så mye som mulig. I løpet av kort tid må vi bryte den uheldige kostnadskurven slik at vi får balanse i løpet av tidlig 2008, sier Solheim.

Nordlandssykehuset Bodø

MÅ KUTTE: Sykehusledelsen må kutte mer enn det som tidligere er foreslått for å komme i balanse og berge milliardutbygginga av sykehuset.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Sparetiltakene slo feil

Hva er det som har gått galt?

- Vi har ikke fått den ønskede effekten av sparetiltakene vi allerede har satt i gang. Vi har heller ikke fått den inntektsmessige uttellingen for den aktiviteten vi nå har på sykehuset, sier Solheim.

- Hvor mange vil miste jobben?

- Det er for tidlig å svare på. Vi er i en utredningsfase og har ikke full oversikt over hvordan de ulike sparetiltakene skal utformes, sier Solheim.

Hva skjer med den planlagte utbyggingen av Nordlandssykehuset?

- Forutsatt at vi klarer å gjennomføre sparetiltakene, har jeg fortsatt håp om at vi skal klare å starte opp som planlagt i 2008. Klarer vi det ikke, henger utbygginga i en tynn tråd, sier Solheim.

Hvor skal pengene hentes?

Disse pengene har vi allerede, men vi står nå i fare for å bruke dem opp på drift av sykehuset, sier Solheim.