Har fjernet 700 miljøfarlige telefonstolper fra nasjonalpark

Gamle telefonstolper fra 50-tallet har forurenset og skapt problemer for dyrelivet i Lomsdal-Visten nasjonalpark. To somre og 3000 arbeidstimer måtte til for å fjerne skrotet.

Rester etter telegrafstolpe

Den gamle telegrafstolpetrasen har strekt seg over 30 kilometer, fra Børjedalen til Eiterådalen.

Foto: BN Entreprenør

Telefonlinja – som man inntil nylig kunne finne en god del rester av i Lomsdal-Visten nasjonalpark på Helgeland – ble oppført på 1950-tallet. På 1970-tallet var det ikke lenger bruk for linja, og deler av den ble ryddet bort.

Men siden mye av linja går gjennom tøff villmark, ble mange av stolpene hugget ned og lagt igjen for å råtne. Stolpene var imidlertid fulle av kreosot og stoffer som er farlige for både miljø og helse, og man så derfor etter hvert et behov for å få fjernet det som lå igjen.

Dessuten lå det igjen en god del streng, eller metalltråd, fra den gang linja var operativ. Dette har vært et stort problem for dyr i området, forteller nasjonalparkforvalter Torhild Lamo.

– Jeg har selv gått med hund som har satt seg fast i streng, og lokalbefolkningen har sett elg med streng rundt hodet eller geviret. Dette kan gi skader med dødelig utfall. Dette er en nasjonalpark, og det var naturligvis veldig viktig å få ryddet opp.

Nasjonalparkforvalter Torhild Lamo

– For de som ikke har besøkt nasjonalparken på Helgeland i Nordland, kan det være vanskelig å beskrive landskapet. Dette er en av landets villeste nasjonalparker, noe som gjør det vanskelig å bevege seg i terrenget, forteller nasjonalparkforvalter Torhild Lamo.

Foto: Carl Norberg

Imponert

Lamo satte seg derfor ned og skrev et brev til Telenor, der hun krevde at de tok affære og ryddet opp etter gamle miljøsynder. Hun var forberedt på kamp, men Telenor viste seg å ikke være vanskelige å be.

Tormod Sandstø

Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor forteller om et godt samarbeid med både entreprenør, fylkesmann og lokale myndigheter.

Foto: Bjørn H. Stuedal / Telenor

– Jeg ble veldig imponert over at de tok ansvar og raskt satte i gang arbeidet med å få fjernet skrotet, sier Lamo.

Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor forteller at det generelt er viktig for selskapet å blant annet rydde opp etter gammel teknologi som ikke lenger er i bruk.

– Vi kartlegger mange titalls tusen stolper hvert år, og gjør da vurderinger om det er noen som bør byttes ut, oppgraderes eller fjernes.

Vi har ikke et konkret tall på hvor mye vi har brukt på akkurat dette prosjektet, men det er definitivt lagt ned en god del innsats.

Tormod Sandstø / Informasjonssjef i Telenor

Krevende

Mye av innsatsen er det Ole Mathias Arntsen i BN Entreprenør som har stått for.

Han er en av dem som har jobbet ute i nasjonalparken i fjor sommer og i år, og forteller om et krevende arbeid for å få fjernet de nærmere 700 kreosotbefengte stolpene som lå overgrodd igjen langs bekker og myrer.

 Ole Mathias Arntsen

Ole Mathias Arntsen foran en tråd i i hodehøyde. En elg i full galopp kunne raskt skade seg på tråden.

Foto: BN Entreprenør

– Vanligvis brukes maskiner, men her måtte vi bruke mer simple redskaper siden dette er inne i en nasjonalpark. Så vi måtte grave godt under stolpene, og forsøke oss med motorsag etter beste evne. Det er ikke enkelt med mye sand og stein rundt.

Stolpene måtte så slepes til et åpent område, hvor et helikopter senere kunne lande og hente treverket ut.

– I fjor var vi to. I år var vi fire i starten, men ellers bare tre arbeidere. Det har vært et utfordrende arbeid, men resultatet ble veldig bra, avslutter han.