Har fått ja til å starte omstridt gruvedrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvinning av kvarts i Nasafjell i Rana kommune. Det får Turistforeningen og Naturvernforbundet til å reagere.

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts.

Foto: NGU

Det er Elkem som har søkt om uttak av kvarts i dagbrudd fra Nasafjell i Nordland. Reguleringsplanen omfatter et areal på cirka fem kvadratkilometer, og driftstiden er anslått til å være 30 år.

Robert Bjugn, leder i Rana Turistforening

Lederen for Rana Turistforening, Robert Bjugn, mener dette vil bli nok et naturinngrep som vil forringe naturverdien i området.

Foto: privat

Men turistforeninga i Rana frykter at det populære turområdet kan bli rasert av naturinngrepet. Daglig leder Robert Bjugn i Rana Turistforening forteller at utvinningen vil finne sted på grensen til et naturreservat og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og kaller det hele en «tøm og røm»-politikk.

– De som står bak prosjektet har ikke norske interesser. Eierskapet til Elkem sitter i Kina. Dette er politikk, og det er ikke det vi driver med. Vi ønsker å ta vare på et unikt naturområde, og det ser det ikke ut til at vi har klart denne gangen.

Han får støtte fra leder Erling Solvang
 ved Naturvernforbundet i Nordland.

– Området ligger for nært nasjonalparken og hiene til den utrydningstruede til fjellreven, som samfunnet har brukt millioner på å reetablere. Mange arter vil kunne bli påvirket av dette sommertid, når det pågår yngling og oppvekst i området.

Store ringvirkninger

Både Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret og Sametinget har hatt innsigelser til planen, blant annet med begrunnelse i konflikt med reindriftsinteresser.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det alltid vil være diskusjoner i slike saker, men mener det er viktig å legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser.

Dette er en av de største forekomstene i Norge, og vil kunne gi opp mot 50 arbeidsplasser i Rana. Det vil få store ringvirkninger i hele regionen.

Jan Tore Sanner / Kommunal- og moderniseringsminister

Han forteller at Sametinget senere har trukket sin innsigelse.

– Dette fordi man imøtekom en del av de kravene som de hadde. Vi mener det er mulig å både ivareta hensyn til reindrift og miljø, samtidig som vi åpner for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Viktig prosjekt

Jan Tore Sanner

– Nå er planen godkjent, så nå ligger ballen ligger hos Elkem og kommunen, og jeg håper man nå kan komme raskt i gang, sier Jan Tore Sanner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rana kommune har avsatt området til råstoffutvinning med krav om reguleringsplan, og det var bredt politisk flertall i Rana kommunestyre for å vedta reguleringsplanen.

– Dette er en sak kommunen har jobbet for i svært mange år, og ordføreren var glad for at man nå kan komme videre og få realisert dette viktige industriprosjektet for regionen, sier Sanner.

– Uklokt

Solvang hos Naturvernforbundet mener på sin side man her kort og godt har besluttet å gå for det billigste alternativet. Han ser en trend der stadig flere gruveprosjekter i Norge får ja på bekostning av dyrelivet og naturen.

– I Norge konkurreres det på dårlige miljøstandarder. Vi har et høyt kostnadsnivå, og det vi da gjør, er å senke standard miljøkrav. Det er om å gjøre med raske fortjenester, uten at man fullt ut undersøker hva slags andre muligheter som finnes, sier Solvang.

Det finnes mange alternativer i Nordland, med minst like god kvarts som her.

Erling Solvang / Naturvernforbundet

Over kan du se en video fra Nasafjellet.