NRK Meny
Normal

Har fått ja til å starte omstridt gruvedrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utvinning av kvarts i Nasafjell i Rana kommune. Det får Turistforeningen og Naturvernforbundet til å reagere.

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts.

Foto: NGU

Det er Elkem som har søkt om uttak av kvarts i dagbrudd fra Nasafjell i Nordland. Reguleringsplanen omfatter et areal på cirka fem kvadratkilometer, og driftstiden er anslått til å være 30 år.

Robert Bjugn, leder i Rana Turistforening

Lederen for Rana Turistforening, Robert Bjugn, mener dette vil bli nok et naturinngrep som vil forringe naturverdien i området.

Foto: privat

Men turistforeninga i Rana frykter at det populære turområdet kan bli rasert av naturinngrepet. Daglig leder Robert Bjugn i Rana Turistforening forteller at utvinningen vil finne sted på grensen til et naturreservat og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og kaller det hele en «tøm og røm»-politikk.

– De som står bak prosjektet har ikke norske interesser. Eierskapet til Elkem sitter i Kina. Dette er politikk, og det er ikke det vi driver med. Vi ønsker å ta vare på et unikt naturområde, og det ser det ikke ut til at vi har klart denne gangen.

Han får støtte fra leder Erling Solvang
 ved Naturvernforbundet i Nordland.

– Området ligger for nært nasjonalparken og hiene til den utrydningstruede til fjellreven, som samfunnet har brukt millioner på å reetablere. Mange arter vil kunne bli påvirket av dette sommertid, når det pågår yngling og oppvekst i området.

Store ringvirkninger

Både Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret og Sametinget har hatt innsigelser til planen, blant annet med begrunnelse i konflikt med reindriftsinteresser.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener det alltid vil være diskusjoner i slike saker, men mener det er viktig å legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser.

Dette er en av de største forekomstene i Norge, og vil kunne gi opp mot 50 arbeidsplasser i Rana. Det vil få store ringvirkninger i hele regionen.

Jan Tore Sanner / Kommunal- og moderniseringsminister

Han forteller at Sametinget senere har trukket sin innsigelse.

– Dette fordi man imøtekom en del av de kravene som de hadde. Vi mener det er mulig å både ivareta hensyn til reindrift og miljø, samtidig som vi åpner for flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Viktig prosjekt

Jan Tore Sanner

– Nå er planen godkjent, så nå ligger ballen ligger hos Elkem og kommunen, og jeg håper man nå kan komme raskt i gang, sier Jan Tore Sanner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rana kommune har avsatt området til råstoffutvinning med krav om reguleringsplan, og det var bredt politisk flertall i Rana kommunestyre for å vedta reguleringsplanen.

– Dette er en sak kommunen har jobbet for i svært mange år, og ordføreren var glad for at man nå kan komme videre og få realisert dette viktige industriprosjektet for regionen, sier Sanner.

– Uklokt

Solvang hos Naturvernforbundet mener på sin side man her kort og godt har besluttet å gå for det billigste alternativet. Han ser en trend der stadig flere gruveprosjekter i Norge får ja på bekostning av dyrelivet og naturen.

– I Norge konkurreres det på dårlige miljøstandarder. Vi har et høyt kostnadsnivå, og det vi da gjør, er å senke standard miljøkrav. Det er om å gjøre med raske fortjenester, uten at man fullt ut undersøker hva slags andre muligheter som finnes, sier Solvang.

Det finnes mange alternativer i Nordland, med minst like god kvarts som her.

Erling Solvang / Naturvernforbundet

Over kan du se en video fra Nasafjellet.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.