Har fått flyplassoppdrag

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Avinor i oppdrag å fortsette arbeidet med å detaljplanlegge flyttingen av Bodø lufthavn, med sikte på å fremme en konsesjonssøknad. – Regjeringen ønsker å bidra med 2,4 milliarder kroner til å flytte Bodø lufthavn, slik at sentrumsnære arealer kan brukes til byutvikling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Ny by, ny flyplass
Foto: BODØ KOMMUNE