Hopp til innhold

Har fått byggetillatelse for Norges største hydrogenfabrikk i Mosjøen

Selskapet Gen2 Energy har fått en rammetillatelse for bygging av en hydrogenfabrikk, med tilhørende administrasjonsbygg, i Mosjøen.

Det skriver selskapet i en pressemelding mandag ettermiddag.

– En ny milepæl i vårt stødige arbeid med å realisere produksjonsanlegget for store volum grønt hydrogen er nådd, sier leder for samfunn og kommunikasjon i Gen2 Energy, Svein-Erik Figved.

Dette er det største hydrogenanlegget som har fått rammetillatelse i Norge.

Hver dag skal man produsere rundt 42 tonn hydrogen her.

– Hydrogenanlegget vil fremstå som et fremtidsrettet og moderne industrianlegg for produksjon av grønt hydrogen som vil være en viktig del av den nødvendige energiomleggingen. Norge og Europa trenger mer grønne energiprodukter og Mosjøen vil kunne bli en sentral del av dette, fortsetter han.

Før byggingen kan igangsettes, må Vefsn kommune gi tilatelser for de ulike delene av anlegget. Selskapet skriver at de er godt i gang med å forberede grunnlaget for å få disse tilatelsene.

Selskapet har også inne en søknad hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for godkjennelse i henhold til Storulykkeforskriften.

Skisse av Gen2 Energys hydrogenanlegg i Mosjøen.
Foto: Gen2 Energy