Har brukt over en million kroner på tre ulike svar – som alle konkluderer forskjellig

I over 20 år har en intens sykehusstrid rast på Helgeland. Nå har de tre største kommunene i regionen bladd opp over en million kroner for hver sin rapport om hvor regionens framtidige storsykehus bør ligge.

Nydelige farger over Mosjøen

Hvor skal framtidas sykehus på Helgeland være lokalisert?

Foto: Monika Våg Lorentzen

Avisoverskriftene i lokalavisene på Helgeland har i høst variert og kan nok for noen virke forvirrende.

Bakgrunnen er at det skal bygges nytt sykehus på Helgeland, en region med rundt 85.000 innbyggere.

De fleste kommunene vil, naturlig nok, ha sykehuset nærmest mulig sine innbyggere. For dette handler ikke bare om et nytt sykehus. Striden handler like mye om hvilke lokalsykehus som skal legges ned og hvem som får lengst reisevei.

Det har resultert i en rekke rapporter, – med nokså ulike konklusjoner.

Rapport 1: Vefsn passer bra.

I august skrev Helgelendingen at en ny rapport fra Multiconsult viste at Vefsn hadde flere passende tomter for et nytt sykehus. Rapporten var bestilt av Vefsn kommune. Pris: I underkant av 300.000 kroner.

Rapport 2: Mo i Rana er best.

I september skrev Rana Blad at en ny rapport fra Vista Analyse konkluderte med at det fremtidige sykehuset burde ligge i Mo i Rana. Rapporten var bestilt av Rana kommunes næringsetat. Pris: 120.000 kroner + moms.

Rapport 3: Sandnessjøen er best.

Denne uka var det Alstahaug sin tur. Da kom rapporten fra Oslo Econics som viste til at Sandnessjøen var beste sted for et nytt sykehus. Rapporten var bestilt av Alstahaug kommune, som altså Sandnessjøen ligger i. Pris: 750.000 kroner

Ulike fokus

Før du tenker at det høres veldig rart ut med disse ulike konklusjonene, er det viktig å ha med seg at de ulike konsulentfirmaene har sett på forskjellige problemstillinger.

Rapporten fra Multiconsult, har for eksempel sett på ulike tomter i Vefsn og muligheten for å bygge et sykehus nettopp der. Rapporten fra Vista Analyse har vurdert muligheten for rekruttering og vedlikehold av kompetanse, mens rapporten fra Oslo Econimcs har konsentrert seg om blant annet reisetid, investeringskostnad og kvalitet på behandlingen.

Dermed blir også konklusjonene ulike.

Men er det tilfeldig at konklusjonene også er i favør av oppdragsgiveren?

– Må vise varsomhet

Professor Jan Magnussen ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU, sier han ikke har noen grunn til å tro at ikke konsulentselskapene opptrer profesjonelt.

– Men det er klart handlingsrommet kan begrenses av oppdraget de gis, uten at jeg kan si at det har skjedd her.

Han sier det på generelt grunnlag er en styrke for prosessen med alternative utredninger.

– Dette er store beslutninger som skal tas, under ofte stor usikkerhet, og det er ikke gitt at hovedutredningen har alle svar. Samtidig må man være varsom med formuleringer som at «en rapport fra XX viser at».

Han sier konsulentfirmaene ofte vil ha kortere tid og mindre ressurser til rådighet enn hovedutrederne, noe som kan legge begrensninger.

– Ekstra varsom er det grunn til å være på områder med lite «harde data» som rekruttering, kvalitet og dessverre ofte også økonomiske beregninger.

– Åpen om forskjellene

Varaordfører i Alstahaug, Siv Helen Sigerstad, sier de ga lite føringer da oppdraget ble gitt.

– Vi var veldig spent på resultatet, ettersom vi var såpass åpne i problemstillingene som ble gitt. Rapporten svarer godt på utfordringene som ligger der og er tydelig på at Sandnessjøen er det beste alternativet.

– Andre rapporter konkluderer annerledes, hva tenker du om det?

– Denne rapporten tar utgangspunkt i sykehusets egne beregninger. Jeg føler meg trygg på det arbeidet som er gjort.

Klar over rapportene

Senior partner i Oslo Econimcs, Finn Rygh, sier at han er klar over at enkelte vil kalle rapporten et bestillingsverk.

– Men vi har vært tydelige overfor kommunen at vi trengte et madat å jobbe ut ifra og at vi kunne ende med å anbefale Mo i Rana som lokasjon for det nye sykehuset. Det gjør vi da ikke og det skyldes de faktaene vi har kommet over.

Han sier han er klar over at andre rapporter har konkludert annerledes.

– Men hvis du leser de rapportene ved siden av hverandre, vil du se at det er mye som er likt, det som skiller rapportene er vektleggingen. Det er vi åpne om.