Norge tjener mer på sjømat enn noensinne

2013 har så langt vært et jubelår for norsk sjømatnæring.

Mette-Marit laks

Kronprinsesse Mette-Marit serverte norsk laks i Jakarta i fjor. Så langt i år ser det ut som det kan ha hatt ønsket effekt.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det har aldri før vært registrert en så høy eksportverdi for sjømat som i første halvår 2013, og det er samtidig notert ny rekord for juni måned.

Norge har eksportert sjømat til en verdi av 26,9 milliarder kroner så langt i år. Dette er 1,8 milliarder kroner eller 7,2 prosent mer enn samme periode i fjor.

Juni alene hadde en oppgang på 239 millioner kroner eller 6 prosent målt mot samme måned i fjor.

– Det er først og fremst en rekordstor eksport av laks og ørret på 18,4 milliarder kroner som bidrar til den høye eksportverdien for norsk sjømat i første halvår, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Ny lakserekord

Eksportverdien av laks er den høyeste som noensinne er registrert. Tall fra Norges sjømatråd viser en økning i eksporten av norsk laks på 3,4 milliard kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Redusert lakseproduksjon i Norge kombinert med sterk vekst i etterspørselen har ført til økte laksepriser, sier Paul Aandahl bransjesjef i Norges sjømatråd.

Markedssjef for laks og ørret i Norges sjømatråd, Bjørn-Erik Stabell, peker på tre grunner til at fersk laks etterspørres mer enn noen gang tidligere.

– Dette skyldes lansering av rekordmange nye lakseprodukter og ny distribusjon ved at fersk laks selges i nye deler av markedene og i nye kanaler som eksempel sushi. I tillegg har de lave prisene de siste årene rekruttert en rekke nye konsumenter til laksekategorien. Disse er i dag blitt til lojale lakseelskere, sier Stabell.

Mer torsk, lavere priser

Men samtidig som eksportverdien for havbruk øker, går eksportverdien for fiskerinæringen tilbake med 1,9 milliarder kroner, til totalt 8,3 milliarder kroner.

Målt i mengde øker eksporten av torsk, sei og hyse med 20 prosent eller vel 37 000 tonn, og det er torsken som øker.

– Aldri tidligere har vi eksportert like mye torsk som i dette halvår. Eksportrekord til tross, vi må helt tilbake til 1997 for å finne lavere priser for torsken, sier Ove Johansen hos Norges sjømatråd.