Hopp til innhold

Håper svanemerking av vogntog skal luke ut verstingene

Et eget miljømerke skal få bukt med utenlandske vogntog som sperrer veien langs Norge, håper Norges Lastebileierforbund.

Vogntog sperrer E6 ved Majavatn ved Grane

Så langt i vinter har vogntog i trøbbel helt eller delvis sperret E6 268 ganger her i landet. Halvparten av bilene fikk trøbbel i verstingfylket Nordland.

Foto: UP

Tirsdag fortalte NRK at E6 har vært sperret helt eller delvis 268 ganger i vinter. Halvparten av bilene fikk trøbbel i verstingfylket Nordland.

En rapport fra Transportøkonomisk institutt at utenlandske vogntog er tre ganger så ulykkesutsatt som norske vogntog i Nord-Norge, Vestlandet og i Trøndelag.

– Nå må kjøperen av transport ansvarliggjøres. Også de som bestiller og benytter seg av transporter har et ansvar for å benytte seg av et lovlig og trygg transport, sier Roar Melum i Norges Lastebileierforbund.

Roar Melum, regionsjef i NLF Trøndelag, er imot bruk av bompenger for å bygge ut jernbanen.

Roar Melum i Norges Lastebileierforbund, NLF

Foto: Tone Iversen

Han er hjernen bak ideen Transportsvanen, en miljøsertifisering som er basert på kvalitet og veisikkerhet, som kan sammenlignes med Svanemerket som vi kjenner fra forbrukermarkedet.

– Transportsvanen handler om ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden, også transportbestillere og vareeiere. Så lenge bestillerleddet kan velge de transportørene som faller billigst ut, vil vi ikke bli kvitt problemet, sier han til NRK.

82.000 vogntog laks i året

Ole Kristian Kjellbakk er direktør i Polar Quality som selger laks for produsenter i Salten og en stor kjøper av transporttjenester.

– Det er så mange vogntog på veiene nå, at vi må ha høy kvalitet på transporten. En slik sertifisering kan øke presset på transportselskapene.

Han anslår at laksenæringa transporterte 82.000 trailerlass med laks i fjor. Det er 225 vogntog hver dag.

– Vi bruker bare norske transportører, selv om utenlandske ofte er billigere, sier Kjellbakk.

Men en sertifisering vil sannsynligvis føre til økte kostnader for transportbransjen, som igjen vil føre til høyere priser for kundene i butikken.

UP: – Kan fungere

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

UP-sjef i Nordland, Knut Danielsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

UP-sjefen i Nordland håper at Transportsvanen kan føre til sikrere veier, sammen med prosjekter som Trygg Trailer.

– Ideen om merking av kvalitet av kjøretøy, som en internjustis, er et positivt bidrag til trafikksikkerheten. Det kan være et signal til dem som bruker transportnæringen om å ta samfunnsansvar, sier Danielsen.

Håper på flere seriøse aktører

En prosjektgruppe i Mo i Rana jobber nå med utviklingen av verktøyet Transportsvanen, også kalt Trafikkmiljømerket.

– Håpet er at etterspørselen etter transport som driver lovlig, trygt og ikke driver sosial dumping øker. Ellers vil de som jukser og tar snarveier fortsatt vinne kampen om oppdragene.

Vogntoghendelser langs E6 i Nordland (CartoDB)

Andel utenlandske vogntog av totalt loggførte hindringer hittil i vinter.

Fylke

Hindring/uhell vogntog totalt

Hindring/uhell utenlandske vogntog

Østfold

2

2

Akershus

15

1

Oslo

7

Hedmark

3

3

Oppland

4

1

Sør-Trøndelag

2

Nord-Trøndelag

13

7

Nordland

132

93

Troms

51

36

Finnmark

37

16

Sum

268

159