Håper på startmidler

Museum Nord håper kulturminister Trine Skei Grande skal bidra til å realisere drømmen om et nasjonalt opplevelsessenter for skreifisket, skriver Fiskeribladet. – Det vi håper er at det kommer signaler i form av startmidler i neste statsbudsjett. Det kan bety at ballen for alvor begynner å rulle, sier administrasjons- og økonomisjef i Museum Nord, Ole Martin Hammer, til Fiskeribladet.