Håper på behandling av Vefsna i år

Søknad om rotenonbehandling av Vefsna går som planlagt til tross for funn av gyroparasitten i nabovassdraget Fustvatnet.

Vassdraget Vefsna

VEFSNA-VASSDRAGET: Skal etter planen rotenonbehandles til sommeren. men nå kan eote

Foto: NRK

Fylkesmannen i Nordland sender nå søknad om å få rotenonbehandle Vefsna. Og det til tross for funnet av parasitten gyrodactilus på røye i Fustvatnet i Vefsn. I verste fall kan funnet av parasitten bety at behandlinga av vassdraget må utsettes.

Spent på Fustvatnet

Tore Vatne

Tore Vatne, seksjonsleder ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Seksjonsleder ved miljøvernavdelinga Tore Vatne sier søknaden sendes i håp om at behandlinga kan starte som planlagt til sommeren:

– Jeg synes det er viktig å ha muligheten for å behandle i 2010. Så vi jobber som om det kan bli behandling, sier Vatne.

Men funnet av gyroparasitten på røye i Fustvatnet i fjor høst kan stikke kjepper i hjulene for behandlinga. Hvis det viser seg at denne parasitten dreper lakseyngel vil spørsmålet om også flere innsjøer fra Vefsnfjorden, og til Korgfjellet må rotenonbehandles:

– Ja, hvis det viser seg at den spesielle gyrovarianten som er funnet på røya i Fustvatnet viser seg å være smittsom og dødelig for lakseunger da er det ikke mulig å behandle i 2010. I så tilfelle må vi utsette og finne ei løsning, sier Tore Vatne.

Fustvatnet i Vefsn

FUSTVATNET I VEFSN: Her ble det i høst funnet gyroparasitt på røye.

Foto: Frank Nygaard / NRK

Veterinærinstituttet undersøker

Det er nå hentet ut flere røyer fra Fustvatnet som nå undersøkes av Veterinærinstituttet. Blir gyro påvist, vil denne bli satt på lakseyngel for å se hvordan den reagerer på parasitten:

– De svarene vil bli helt avgjørende for om det er mulig å behandle Vefsn-regionen allerede nå i 2010, eller om vi må vente. Foreløpig jobber vi som om det blir behandling i år, sier seksjonsleder i miljøvernavdelinga Tore Vatne.