Hopp til innhold

Rådmannens klare råd til innbyggerne: – Denne kommunen klarer seg ikke alene

Hvert år går kommunen med store underskudd, alle reservene er brukt opp og gjelden har vokst til 200 millioner. Snart stemmer de 3000 innbyggerne i Steigen om hvorvidt de vil inngå i en av landets største kommuner. Rådmannen krysser fingrene for et «ja».

Gårdsbruk i Nordland

Kystkommunen Steigen kan gå fra å ha et innbyggertall på 3000 til å inngå i en storkommune med seks andre kommuner.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– Nei, denne kommunen klarer seg ikke alene, er rådmann i Steigen, Torben Martsrands kontante svar på om kommunen bør bestå som egen kommune i fremtiden.

Snart skal innbyggerne i den lille kystkommunen i Nordland gå til urnene for å si sin mening om å inngå i en storkommune med Bodø. Det skjer etter at kommunen i dag

Valgsedler under opptelling

Så langt har et flertall av folkeavstemningene endt med endt med et nei til sammenslåing.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

offisielt er oppført på den økonomiske svartelista, Robek, som innebærer at staten trer inn for å overstyre budsjettet.

– Den økonomiske situasjonen er svært dramatisk. Vi har gått med underskudd i mange år og har brukt opp fondsmidlene. Gjelden vår er på 200 millioner, sier Martsrand.

På vei inn på økonomisk svarteliste

Steigen har, sammen med seks andre kommuner, skrevet under på en intensjonsavtale om sammenslåing.

Blir den storslåtte sammenslåingen en realitet vil det bli landets nest største i utsrekning og ha et innbyggertall på 80.000. Det er en stor kontrast til dagens innbyggertall på 3000, men rådmannen mener det er et nødvendig grep.

Han sier kommunen står ovenfor store kutt, hvis de skal fortsette alene.

– Det betyr nedleggelse av skoler og sykehjemsplasser. Med det inntektssystemet som er i dag har vi ikke sjans til å klare oss alene. Å bli en del av en større kommune kan lette litt på det økonomiske presset.

– Defensiv holdning

Men ikke alle er overbevist over rådmannens klare råd før folkeavstemningen 13.juni. Øystein Laxaa, leder i Steigen Senterparti, mener en sammenslåing kun er en kortsiktig løsning.

– Jeg synes rådmannen inntar en lite offensiv holdning. Underskuddet skal vi alltids klare å ta tak i. Dette er en reform som neste generasjon skal leve med. Situasjonen i kommunen blir bedre ved en sammenslåing, heller tvert i mot.

Fred Eliassen

Varaordfører i Steigen, Fred Eliassen (Ap), tror en sammenslåing med Bodø vil gi en bedre økonomi.

Foto: Gerd Elise Martinsen

Han frykter for sentralisering og tap av arbeidsplasser.

– Vi vil ha ha aktive lokalmiljø og at en kommunesammenslåing vil føre til at offentlige arbeidsplasser forsvinner. Det vil føre til at kommunen blir mindre attraktiv å flytte til.

Men kommunestyrerepresentant, Fred Eliassen (Ap), sier han er lei av å kutte i budsjettet og ser ingen annen mulighet enn å slå seg sammen med Bodø.

– I flere år har vi forsøkt å komme i balanse på budsjettet. Hvordan type lokaldemokrati er det å sitte i Robek i åtte år og legge ned skoler og sykehjemsplasser?, spør han.