Håp for homofile i kirken

Homofile samboende kan bli akseptert blant  kirkens menn og kvinner. Det viser en prøvevotering på dagens kirkemøte.

Tor B. Jørgensen
Foto: Veigård, Erik / SCANPIX

Kirkemøte skal ta stilling til ansettelse og vigsling i Den norske kirke av homofile i partnerskap.

I dag hadde kirkemøtet en prøvevotering, med gledelig resultat. Det sier biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland.

Overraskende

- Dette synes jeg var positivt overraskende sett med mine øyne. Jeg vil understreke at dette kun var en prøvevotering, men det var flere som stemte for kompromissforslaget enn det jeg hadde trodd på forhånd,  sier Jørgensen.

Avstemming

Kompromissforslaget betyr at kirken anerkjenner to syn.

Prøvevoteringen i dag viste at et flertall på 47 støtter forslaget fra Kirkerådet om å leve med to syn i kirken.

Flertallet i komiteen mener det er rimeleg at dette får følger for praksis i spørsmål som gjelder tjeneste i stillinger som krever vigsling.

Et midretall på 33 støtter et alternativt forslag om å la vedtakene fra 1995 og 1997 stå fast.

Dialog

- Det overraskende flertallet gir et godt utganspunkt for dialogen og samlivet i Den Norske Kirke, sier biskop Tor B. Jørgensen.

Først i morgen blir det endelig vedtatt om samboende homofile skal få vigslede stillinger.