Hanngaupe felt på siste jaktdag

Årets gaupejakt i Nordland er over. På den siste jaktdagen ble det felt to gauper i fylket.

Tom Hansen med gaupe

FELTE GAUPE I SALTDAL: Tom Hansen (52) med hangaupa han felte i Saltdal 31.mars, siste jaktdag under årets lisensjakt.

Foto: Geir Heggmo (Statens Naturoppsyn)

Kvota under årets lisensjakt på gaupe i Nordland var på 13 dyr. Med de to gaupene som ble felt i Saltdal og Grane mandag, er det nå felt 11 dyr.

– Vanligvis blir kvoten tatt tidligere, men i år har vanskelige forhold uten sporsnø gjort det vanskelig for jegerne, sier Vegard Pedersen i Statens Naturoppsyn.

I år var det lov å skyte tilsammen 13 gauper, hvorav inntil 4 hunngauper over ett år. Kvotejakta på gaupe startet 1. februar og varte til og med i dag, 31. mars.

Årets gaupekvote er på 13 gaupe, hvorav inntil fire kan være hunngauper på over ett år.

– Gaupa kom mot oss

På årets siste jaktdag ble det skutt ei gaupe i Grane på Helgeland og ei i Saltdal i Salten.

Gaupa som ble skutt på Tjernfjellet i Saltdal i dag var ei hanngaupe på 20 kilo.

– Vi spora ho opp i steinura og fulgte ho oppover fjellet. Det var lett å komme på skuddhold fordi gaupa kom til meg. Da var det bare å skyte, forteller skytter Tom Hansen.

Han berømmer sin sambygding Kjell Hansen for at det ble fangst i dag.

– Vi var fire på jaktlaget. Kjell har skutt 30 dyr før, og uten han ville vi ikke fått gaupa i dag.

Stoppes ut

Jaktlaget i Saltdal er fornøyd med at de fikk tatt ei gaupe i dag, men årets sesong kunne vært bedre.

– Det har vært lite sporsnø. Dette er den andre gaupa som er skutt i Saltdal i år. Bare i dag er det observert fem gauper i kommunen. Jeg synes synd i bøndene, for her er mye både gaupe og jerv, mener jeger Tom Hansen.

Nå skal hanngaupa som ble skutt på Tjernfjellet i dag stoppes ut og selges.

– Jeg har allerede to døde gauper i stua. Kona mener det får være nok. Så denne gaupa blir solgt, humrer Hansen.

Over hele landet kunne det felles 79 gauper under årets kvotejakt.

Nasjonalt bestandsmål

Miljødirektoratet fastsetter kvoter etter anmodning fra rovviltnemndene i den enkelte region

Direktoratet fulgte Rovviltnemnda i Nordland sine anbefalinger om å åpne for kvotejakt, men reduserte antallet dyr som kan felles.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange kull med gaupeunger som skal fødes i Norge hvert år.

I Nordland skal det være 10 gaupefamilier.