Hangar kan bli utsatt igjen

330-skvadronens hangar i Bodø kan like vel bli oppusset og ikke byttet ut slik som de ansatte har krevd.

330 skv redningshelikopter
Foto: Lier, Gunnar / SCANPIX

Ifølge Avisa Nordland har forsvarsbygg denne uka fått beskjed om å se på mulighetene for ei oppussing av den gamle hangaren.

Det skjer på tross av flere politiske løfter om å bevilge penger til ny hangar.

- Meningsløst

To ganger tidligere er mulighetene for ei oppussing av dagens hangar blitt utredet - begge gangene ble løsningen funnet lite gunstig.

Ei oppussing er meningsløst, sier hovedtillitsvalgt Konrad Grongstad i 330-skvadronen til avisa.

- Dette er et slag i ansiktet. En ny utredning vil ta et par måneder. Uansett hva den viser så blir utbyggingen og anbudsrundene utsatt i ytterligere to måneder. Det kan bety at vi ikke får satt i verk tilstedevakt i Bodø før i 2008, sier en oppgitt Grongstad til avisa.

Brutte løfter?

- Dagens hangar er gammel og dårlig, men nå blir det ny hangar, sa statsekretær Esben Barth-Eide i Forsvarsdepartementet til NRK så sent som 10 oktober i år.

Men ifølge avisa har avdelingsdirektør Per A. Christensen fra samme departement bedt forsvarsbygg utrede en såkalt "minimumsrehabilitering" av dagens hanger slik at den tilfredstiller kravene som er stilt fra arbeidstilsynet.

- Ren sløsing med tid og penger, raser Grongstad.