Håndtrykket kan avsløre mer enn du tror

Håndtrykket ditt forteller andre en rekke ting om deg, blant annet om du er redd og hvordan helsetilstanden din er, forteller forsker.

To menn håndhilser

Et håndtrykk kan fortelle mye om den du hilser på.

Foto: (cc) www.flazingo.com / Flazingo Photos

Idan Frumin

Idan Frumin, PhD-kandidat ved Weizmann Institute of Science i Israel.

Et godt førsteinntrykk starter gjerne med et fast håndtrykk, og brukes ofte, med rette eller urette, til å bedømme andres karakter og personlighet. Men håndhilsing kan også være en måte vi mennesker «lukter» på hverandre, skriver det akademiske nettstedet The Conversation.

I en studie har israelske forskere sett nærmere på måten vi håndhilser, og funnet ut at håndtrykkene våre overfører aromatiske forbindelser som antas å spille en viktig rolle i hvordan vi sosialt vurderer andre.

– I løpet av en dag, berører vi våre egne ansikt til stadighet, og denne adferden øker betydelig etter at vi har håndhilst på andre mennesker. Slik overføres de aromatiske forbindelsene til luktesansen vår, sier Idan Frumin til NRK, som er en PhD-kandidat ved Weizmann Institute of Science i Israel.

– Avslører følelsene våre

Håndhilsning

VARMEKART: Sannsynligheten for at folk berørte ansiktet nær nesen var høyest (rød, gul) etter et håndtrykk (til venstre).

Foto: Weizmann Institute of Science

I studien fulgte forskerne i underkant av 300 personer, og sammenlignet adferden til de som håndhilste med dem som ikke håndhilste. Ved hjelp av et nesekateter kunne de blant annet måle hvor ofte forsøkspersonene luktet på hendene sine, og når.

– Vi undersøkte så hva slags molekyler som ble overført gjennom håndtrykket, sier Frumin.

Mens noen av molekylene som overføres sannsynligvis stammer fra huden, er det godt mulig at andre molekyler fra andre deler av kroppen, som for eksempel armhulen eller skrittet, overføres på samme måte, fortsetter han.

– Hva forteller disse molekylene oss?

– Luktene som overføres via håndtrykket, forteller blant annet noe om vår helsetilstand, hvor sosialt kompatible vi er overfor den vi hilser på samt om vår fysiologiske og hormonelle status, sier Frumin, og legger til at håndtrykket til og med kan avsløre følelser, som frykt.

– Denne studien belyser en svært vanlig, men ganske ubevisst adferd hos oss mennesker. Hvorfor vi håndhilser, ser ut til å være forankret i evolusjonen.

– Interessant

Sosialantropolog Martin Thomassen ved NTNU

Sosialantropolog Martin Thomassen ved NTNU.

Foto: Privat

Sosialantropolog Martin Thomassen ved NTNU synes studien er interessant, og forteller at det ikke er en ukjent sak at håndhilsing spiller en viktig rolle i sosiale interaksjoner.

– I dag bruker vi alle sansene våre for å bygge relasjoner til omgivelsene og hverandre, sier Thomassen, og legger til at interessen for nettopp sansene innen samfunnsvitenskapene i dag opplever en ikke ubetydelig renessanse.

– Forskerne synes å bli stadig mer oppmerksom på sansenes betydning i mellommenneskelig kommunikasjon, sier Thomassen.