Hopp til innhold

Han betalte over 13 millioner i skatt i fjor: – Det blir nok med dette ene året

Salg av flere apotek ga Svein-Olav Elvegård i Hadsel en inntekt på nærmere 50 millioner, med påfølgende topplassering på skattelistene. Han er ikke alene. Halvparten av de 20 med høyest inntekt i Nordland i fjor, er fra nettopp Vesterålen.

Han betalte 13 millioner i skatt i fjor

Svein-Olav Elvegård var den som tjente mest i Nordland i fjor. Han hadde en inntekt på 48,3 millioner kroner i 2015, og en formue på nesten 50,8 millioner.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er fint å kunne bidra til fellesskapet med midler som kommunene åpenbart trenger.

Apotekeren Svein-Olav Elvegård legger bak seg et inntektsår de fleste av oss nok bare kan drømme om. I mange år har han vært arbeidsgiver, men i fjor solgte han seg ut av apotekene på Myre, Stokmarknes, Melbu og Sortland.

Av dette betalte Elvegård 13,5 millioner kroner i skatt, skriver Vol.no.

– Det er finansielle inntekter som følge av salg av bedrifter. Dette kunne vært gjort på en annen måte, med holdingselskap og det hele. Men jeg valgte å gjøre det slik, fordi jeg ønsker å trekke meg ut av forretningene nå, for å fokusere på andre ting.

Det ser voldsomt ut. Men det blir med dette ene året. Etter hvert får jeg nok en veldig beskjeden plassering på disse statistikkene.

Svein-Olav Elvegård

Ikke tilfeldig

Elvegård er i godt selskap, for mange i Vesterålen tjente veldig bra i 2015. Halvparten av de 20 rikeste i fylket bor faktisk i Vesterålen.

De 10 rikeste i de fem kommunene i Vesterålen betale i fjor inn totalt nesten 100 millioner skattekroner til kommunene.

Ingen tilfeldighet, skal vi tro Elvegård.

– Det er mange driftige folk her, for eksempel Inge Berg med Nordlaks. Vi har all grunn til å være stolte, og bør anse oss som heldige som har slike næringsaktører.

Lakseoppdretter Inge Berg fra Stokmarknes i Vesterålen er samlet sett rikest i Nordland, med en formue på over en halv milliard. Han hadde imidlertid en inntekt på «bare» 7,5 millioner i fjor.

Viktig for kommunene

Ordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland forteller at dette genererer gode skatteinntekter til kommunene, som igjen bidrar til at politikerne kan gi et bedre tilbud til innbyggerne.

Tove Mette Bjørkmo (Ap)

Oversikten over hvem som tjente mest og hvor mye de betalte i skatt ble tilgjengelig i dag, og gir oss et innblikk i hvordan økonomien og skattesystemet fungerer. På bildet ser vi Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Foto: Mathis Eira / NRK

Hun peker på at Vesterålen har en del naturgitte forhold, som kan være med på å forklare næringsaktiviteten i regionen.

– Kommunene har mye fiskeri, og tjener godt på det. Vi sier som så at går det godt i fiskeriene, så går det godt i handelsnæringa, sier Bjørkmo, og peker på at Sortland har et mye større handelssentrum enn det antall innbyggere skulle tilsi.

– For kommunene er det viktig å være gode tilretteleggere, slik at næringsaktørene finner seg til rette. Arbeidsplasser og ringvirkningene som følger av et næringsliv som går godt, gjør også at vi blir mer attraktive for unge og andre.

Synes det er greit å betale skatt

I Hadsel planlegger Svein-Olav Elvegård å fortsette som konsulent for apotekene i Vesterålen, samt å gjøre ting han ikke har fått tid til tidligere.

Pengene fra apoteksalget kunne han ha plassert i et annet selskap, og på den måten sluppet unna med et mindre skattekrav, men det var ikke aktuelt for Hadselværingen.

– Jeg synes det er greit å betale så mye i skatt. Hadde jeg gjorde på en annen måte, så ville jeg heller ikke hatt den samme disposisjonsretten over pengene, bemerker Elvegård.