Hamsunstriden fortsetter

Striden om Hamsunsentret forsterkes. Nytt dokument understreker at fylkesrådets rapport er slett arbeid, hevder opposisjonen.

Hamsunsenteret

KOSTET FLESK: Hamsunsenteret i Hamarøy ble svært mye dyrere enn budsjettert. Nå vil fylkestinget vite hvorfor.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Opposisjonen på fylkestinget mener fylkesrådet ikke snakker sant i rapporten om de økonomiske overskridelsene ved byggingen av Hamsunsenteret i Hamarøy.

Opposisjonen på fylkestinget fikk i går et dokument fra revisjonsfirmaet BDO der flere opplysninger i fylkesrådets rapport blir korrigert.

Dagfinn Olsen i FrP, mener BDO på nytt har dokumentert at fylkeskommunen har gjort en dårlig jobb i oppfølging av bygget.

Ble dyrere

– Dem går jo inn i saken som nå ligger til behandling og belyser en del av de tingene som fylkesrådet har sagt og der fylkesrådet ikke selv er klar over at de har kommet med innrømmelser om at ting ikke er som de burde vært.

Hamsunsentret ble svært mye dyrere enn budsjettert, og politikerne vil vite hvorfor. Når Fylkesrådet sier Hamarøy kommune må betale for utvidelser av bygget, sier BDO at det ikke har vært forhandlinger om dette mellom partene.

Oddleif Olavsen i Nordland Høyre

Oddleif Olavsen i Nordland Høyre mener fylkesrådet ikke snakker sant.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Og når fylkesrådet sier at det føres referat etter byggemøtene, sier revisorene at referatene ikke er journalført. Gruppeleder for høyre, Oddleif Olavsen, sier at korrigeringene er for mange.

– På nytt prøver fylkesrådet og stille saken i sitt lys og på nytt har BDO avslørt at de ikke snakker sant.

– Men er det så mange uregelmessigheter at det bør får konsekvenser for fylkesrådet?

– Ja, det er jo åpenbart.

Dagfinn Olsen, Frp-politiker og tidligere kaptein

Dagfinn Olsen, Frp-politiker sier at fylkesrådet ikke er klar over at de har kommet med innrømmelser om feil.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

I dag skal Hamsunsentret diskuteres på nytt, og da får vi vite hvilken reaksjonsform opposisjonen mener er riktig. Leder i komite for plan og økonomi, Knut Petter Torgersen fra Ap, mener fylkesrådet har sitt på det tørre rapporten.

– Fylkesrådet har sitt på det tørre. Og det de legger fram for fylkestinget i dag er jo en gjennomgang av saken og det er jo ingen formelle feil der, etter mitt skjønn.