Hamsunsenteret mangler mye

Utstillingene i Hamsunsenteret er mangelfulle, mener to kjennere av Knut Hamsun.

Hamsunsenteret

FOR DÅRLIG INNHOLD: Utstillingene på Hamsunsenteret har store mangler, mener to kjennere av forfatter Knut Hamsun.

Foto: Ernst Furuhatt

Det blåser opp til ny debatt om Hamsunsenteret på Hamarøy. Denne gangen er det innholdet i senteret som kritiseres av to universitetsfolk som mener utstillingene i Hamsunsenteret er for dårlige og for mangelfulle.

Nils Magne Knutsen ved Universitetet i Tromsø har i flere år vært sett på som en av våre store Hamsun-kjennere. Nå tar han til orde for at utstillingene i Hamsunsenteret på Hamarøy er mangelfull.

Store hull i utstillingene

Det gjelder særlig Hamsuns forhold til Nordland og Hamarøy, det gjelder Hamsuns forhold til krigen, og Hamsuns kvinnesyn.

– Jeg etterlyser Hamsuns forbindelse med Hamarøy og Nord-Norge generellt. Det er ikke noen sammenheng i dette slik det er nå. Det er jo det store reservoaret av hans kunstnerunivers som jeg synes blir borte, og det er synd, sier Nils Magne Knutsen.

Også Nils Magne Knutsens kollega ved Høgskolen i Volda, Wenche Torrisen, stiller seg kritisk.

– Budskapet man får etter å ha vært på utstillingen er at Hamsun hyllet et tradisjonelt kjønnsrollemønster, men dette mener vi ikke er helt korrekt. Vi etterlyser også et litt mer nyansert syn, sier Wenche Torrisen.

Det er konklusjonen til Wenche Torrissen og Nils Magne Knutsen. Og det flere spør seg om nå er om Nordland fylkeskommune har hatt for dårlige rådgivere og overlatt for mye av innholdet i utstillingene til et design-firma i Oslo med hovedvekt på fikse teknologiske løsninger.

Spennende og nyskapende

Marit Tennfjord, Nordland SV

VIKTIG MED ENGASJEMENT: – Det er viktig at Hamsunsenteret skaper debatt og engasjement, sier Marit Tennfjord (SV).

Foto: Ola Helness / NRK

Fylkesråd for kultur i Nordland, Marit Tennfjord (SV) tror det er viktig at utstillingene skaper engasjement.

- Det er veldig spennende at Hamsunsenteret og utstillingene også skaper debatt. Alt som kommer av innspill, kritikk og diskusjon rundt senteret vil jo selvfølgelig bidra til å prege arbeidet på senteret og utstillingene videre, sier Tennfjord.