Hamsun-senteret skal bygges

Hamsun-senteret bygges for 80 millioner i Hamarøy. Nordland fylkeskommune garanterer for pengene det vil koste å bygge senteret.

Knut Hamsun, norsk forfatter. Her med stokk, hatt og snadde.
Foto: NTB / Scanpix

Det blir Hamsunsenter i Hamarøy. Byggingen kan starte allerede til høsten.

Dette er klart etter at fylkesrådet for økonomi i Nordland Geir Ketil Hansen vil gi de nødvendige garantier.

- Fylkesrådet har bestemt seg for å skjære igjennom og vi foreslår at fylkeskommunen skal garantere for den regionale finasieringen fullt ut, sier Hansen.

I slutten av februar skal fylkestinget i Nordland fatte sitt endelige vedtak. Det har lenge vært et klart politisk flertall for bygging av Hamsunsenteret i Hamarøy.

Vel 30 millioner kroner må altså staten inn med i Hamsunsenteret. Like før jul i fjor sa kulturminister Trond Giske til NRK Nordland at disse pengene vil komme på bordet så snart den regionale finansieringen er på plass.

Det er den amerikanske arkitekten Steven Holl som har tegnet Hamsunsenteret i Hamarøy. Senteret skal bygges som et tårn, med klar hentydning til Knut Hamsuns forfatterskap.

Både byggets utseende og beliggenhet har vært omstridt. Geir Ketil Hansen mener det nå er på tide å legge alle disse diskusjonene til side og respektere de politiske vedtak som er gjort.