Halvparten vurderer å slutte

Mange stillinger er ubesatt, sykefraværet er høyt og om lag halvparten av de spurte ønsker å slutte, viser en undersøkelse blant ansatte i hjemmesykepleien og på sykehjem. 5.000 sykepleiere deltok i spørreundersøkelsen, som er gjengitt i en rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (NTB)