Halvparten av bedriftene som ble besøkt brøt loven

Av 53 bedrifter som ble besøkt i Bodø i går, avdekket LOs julepatrulje brudd eller mangler hos 46 prosent.

Kjøpesenter - julehandel

For mange unge betyr julen også en mulighet til å jobbe som ekstrahjelp ved for eksempel en butikk.Men også i jula har arbeidstakere krav på kontrakt - blant annet, påpeker LO.

Foto: Sara Johannessen / Scanpix

Jarl-Håkon Olsen i LO i Bodø

Jarl-Håkon Olsen i LO i Bodø.

Foto: Privat

Over hele landet gjennomfører LO nå stikkprøver i bedrifter og butikker, for å undersøke om unge arbeidstakere blir utnyttet.

Resultatet fra Bodø er urovekkende, sier Jarl-Håkon Olsen hos LOs julepatrulje.

Han forteller at de besøkte 53 bedrifter i Bodø i går. De ville besøke flere, men fikk rett og slett adgangsnekt hos flere bedrifter.

– Dette var bedrifter hvor vi hadde fått konkrete tips om kritikkverdige forhold, sier Olsen.

Manglende kontrakter

Av bedriftene de fikk besøkt, var gjengangeren manglende kontrakter samt manglende opplæring og oppfølging av de ansatte.

– Det er urovekkende at så mange bedrifter ikke er gode nok på opplæring. Mange steder manglet det verneombud, noe som kan få flere negative konsekvenser siden ansatte da ikke har noen å henvende seg til dersom de får problemer.

– Hvilke andre kritikkverdige forhold registrerte dere?

– Blant annet brudd på pausetidsbestemmelsene, brudd på kontrakt og lønnsslipp og også mistanke om svart arbeid.

Når vi avdekker forhold som burde utbedres, tilbyr vi først og fremst riktig informasjon på stedet, og oppfordrer de ansatte til å bli medlem i en fagforening. I mer alvorlige saker, sender vi saken videre til eksempelvis Skatteetaten eller Arbeidstilsynet.

Jarl-Håkon Olsen / LO i Bodø

– Gjenspeiler landet

Ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen, som er ansatt sentralt i LO, sier det er vanskelig å kommentere om tallene gjenspeiler andre steder av landet.

Kent Rune Pedersen, ungdomsrådgiver i LOs sommerpatrulje

Ungdomsrådgiver Kent Rune Pedersen i LO.

Foto: Arne Vatnøy / NRK

– En dag kan man treffe de verste bedriftene med en gang, neste dag kanskje ikke i like stor grad. Men når det gjelder type funn som er gjort her, så gjenspeiler de hele landet.

Han forteller at det slurves en del med elementære ting, som ansattes krav på pause, og tilfeller der ansatte trekkes i lønn selv om vedkommende ikke får lunsjpause i løpet av arbeidsdagen.

– HMS er dessverre også et område hvor man har en jobb å gjøre. Du kan skade deg på mye også i en butikk. Så det å ha et verneombud som kan kartlegge og drive holdningsskapende arbeid med tanke på sikkerhet, er viktig uansett bedrift.

Ikke alle som NRK møter hos bedrifter i Bodø har satt seg like godt inn i avtalene som er gjort ved egen arbeidsplass.

ANSATTE OM TARIFF. – Jeg er nok ikke hundre prosent klar over om arbeidsplassen har tariffavtale, medgir Bjørn Skjærstad hos Melkebaren i Bodø (bildet). Og han er ikke alene. FOTO: Amanda Rørmark Åsberg. REDIGERING: Benjamin Fredriksen.

– Hva tenker du om bedirfter som ikke slipper dere inn?

– De fleste er glade for at vi kommer, men dessverre er det også noen som har noe å skjule. Men vi er ikke ute etter å ta arbeidsgiverne, bare gi informasjon til de ansatte og hjelpe arbeidsgiverne med å drive seriøst.

– Må ikke krisemaksimere

Inger Lise Blyverket

Inger Lise Blyverket i Virke.

Foto: Virke

Inger Lise Blyverket i Virke, som organiserer handelsbransjen, sa til NRK i går at organisasjonen jobber hver dag med å informere sine medlemsbedrifter og sørge for at de vet hvilke regler som gjelder.

– LOs sommerpatrulje viste at 94 prosent av arbeidsgiverne de undersøkte hadde arbeidskontrakt for sine ansatte. Det er viktig at vi ikke krisemaksimerer eller lager et elendighetsbilde av forholdene i norsk arbeidsliv. De aller fleste er opptatt av å følge de lover og regler som gjelder.