NRK Meny
Normal

Halvering i reinpåkjørslene

Reinpåkjørslene på Saltfjellet er blitt halvert etter at det ble satt opp midlertidige reingjerder og hyppigere gjeting av dyrene.

Rein død saltfjellet

Mange rein har lidd en smertefull død på Saltfjellet i vinter.

Foto: Knut Rindahl / NRK

Tall fra Jernbaneverket viser at siden nyttår har over 180 rein blitt påkjørt og drept langs Nordlandsbanen. Men etter at det ble satt i gang forebyggende tiltak, er antallet reinpåkjørsler sterkt redusert.

– Jeg vil nesten si at det har vært en halvering av påkjørsler, etter at tiltakene er blitt satt i gang, sier utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal kommune.

Langsiktige tiltak kommer

Et utvalg som består av reineiere, og representanter fra Jernbaneverket, fylkesmannen og fra Saltdal kommune skal i mai legge fram forslag med langsiktige tiltak for å løse problemet med dyrepåkjørslene på Saltfjellet.

Det er nettopp på Saltfjellet de fleste reinpåkjørslene skjer.

Rune Berg mener tiltakene som ble satt i gang i februar, med å sette opp reingjerder og patruljering langs linjen har avverget mange dyretragedier.

I første omgang skal 1000 meter med gjerde settes opp

Omlag 7000 meter med gjerde settes opp som strakstiltak for å hindre dyretragediene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Særlig etter at det store snøfallet den siste tiden har fått flere dyr til å trekke ned mot jernbanelinjene, sier Berg.

– De folkene vi har hatt ute på nattestid har kommet over flere flokker, som rett og slett har ligget på sporet når de kom på patrulje på natta før togene kom. Disse ble jaget bort. Den største flokken var på 25 dyr som lå på jernbanen, så kan man jo bare tenke seg hva som kunne ha skjedd uten disse patruljene.

Forskere: GPS-merking kan hindre reindød

Ønsker permanent gjerde

Oluf Anders Kuhmunen

Olof Ander Kuhmunen er en av reineierne som har mista mange rein på Saltfjellet i vinter.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Reineier Olof Anders Kuhmunen ønsker nå et permanent reingjerde langs deler av jernbanelinja på Saltfjellet, for å unngå flere skadde og drepte dyr i fremtiden.

– Vi har hindret mange påkjørsler med de kortsiktige tiltakene, og vi har bygd slike kortsiktige gjerder, og det har hjulpet enormt mye. Og jeg ser ikke noe annet alternativ enn at det må komme slike permanente gjerder, det er det som jeg ser er løsninga.

Også utmarkskonsulent Rune Berg i Saltdal er enig i at dette.

Viltansvarlig Rune Berg

Rune Berg er utmarkskonsulent i Saltdal og koordinerer arbeidet med reingjerder og gjeting.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– De samme områdene vi nå har en rekke påkjørsler, så har vi vanligvis veldig mye påkjørsel av elg også, så det vil redusere elgpåkjørslene betydelig også.

Stort antall påkjørsler

Foreløpige tall for reinpåkjørsler i Saltdal i 2010 er:

  • 72 i januar
  • 31 i februar
  • 38 i mars

De kortsiktige tiltakene startet de første dagene i februar. Helt klart en nedgang i antall påkjørsler etter at tiltakene startet. Det er i denne perioden kommet betraktelig mer rein inn i området der tiltakene er satt inn, dersom det ikke hadde vært satt i gang kortsiktige tiltak hadde mange flere rein vært påkjørt.

I 2009 var det totalt 57 rein påkjørt gjennom vinteren.

Tall for hele Nordlandsbanen

Jernbaneverket opplyser at i år er 184 rein er påkjørt, og 29 rein bare i mars. I tillegg til en hund, en hest, og en ørn og et ukjent antall elg.