Hærverk og grove trusler mot kirke

Politiet i Mosjøen står uten spor etter at den katolske kirken i Mosjøen ble utsatt for hærverk og grove trusler i helgen.

Hærverk på den katolske kirken i Mosjøen
Foto: Jens Kyed

I tillegg til at det ble knust ruter, har menigheten mottatt anonyme brev med trusler om å drepe paven og alle kristne.

Ifølge lensmann Anbjørn Falkmo i Mosjøen ser politiet svært alvorlig på saken.

- Vi har sikret brevet og vil nå sende det inn til Kripos for en undersøkelse til eventuelle spor. Vi vil også ta noen avhøre i saken for å se om det er mulig å komme videre med den, sier Falkmo.

Kastet brostein

Det var natt til lørdag at en brostein ble kastet inn igjennom hovedvinduet ved Den hellige ånds kirke i Mosjøen. Forholdet ble oppdaget og anmeldt til politiet. Da bønnekassen til menigheten ble sjekket i forbindelse med gudtjenesten søndag, ble et trusselbrev oppdaget. Her sto det: "Drep paven og alle kristne". Ifølge Falkmo er det nærliggende å tro at hærverket og truslene har sammenheng med hverandre.

Menighetsrådsleder Lillian Thorstensen synes epiosoden både er trist og vond.

- Vi føler oss ikke direkte utrygge, men det er klart at dette går inn på oss. Det er både vondt og trist og sier noe om hvordan samfunnet har blitt, sier Thorstensen.

Håper på oppklaring

Den hellige ånds kirke i Mosjøen ligger under Troms bispedømme. På Helgeland har menigheten rundt 300 medlemmer.

- Vi får håpe at dette er en enkelthendelse og politiet klarer å løse saken, sier Thorstensen.