Grove lovbrudd på Nav-kontor

Uforsvarlig lave satser på stønader og brudd på taushetsplikten. Dette er noen av de til dels grove lovbruddene som er avdekket hos et flertall av NAV-kontorene i landet.

Nav og rådmann Ole Martin Karlsen

LOVBRUDD VED MANGE NAV-KONTOR: Blant annet i Øksnes kommune i Vesterålen har Statens helsetilsyn funnet ut at alt ikke er som det skal være. Det benyttes uforsvarlig lave satser på stønader og taushetsplikten brytes. Rådmann Ole-Martin Karlsen (innfelt) legger seg flat for kritikken.

Foto: Thomassen, Jan Inge / Jan Inge Thomassen/NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Statens Helsetilsyn bekrefter at det er gjort funn av tildels grove lovbrudd hos et flertall av NAV-kontorene etter fjorårets tilsynsrunde. Et av kontorene er i Øksnes i Vesterålen og tilsynssleder i Nordland, Finn Asbjørn Trones ser svært alvorlig på funnene der.

– Fylkesmannen ser svært alvorlig på disse avvikene som er avdekket her.

Les rapporten fra Øksnes

Alvorlige avvik

Tilsynet i Øksnes ble gjort i november og det ble funnet følgende lovbrudd:

  • Andre kan lytte når folk henvender seg personlig til i nav-kontorets skranke, og taushetsplikten overholdes dermed ikke.
  • Kontoret bryter med hovedregelen om at støtte skal utbetales kontant til bruker.
  • De benytter uforsvarlig lave satser på stønader.

Alle relativt grove avvik, men desverre ikke uvanlige, sier Trones hos fylkesmannens sosial og familieavdeling.

– Det sier vel noe om at her er det grunnlag for å følge opp, og vi er vel egentlig veldig fornøyd med at det er kommet tilsyn på dette området.

Legger seg flat for kritikken

Gjennom en samarbeidsavtale med staten har Øksnes kommune ansvaret for NAV-kontoret. Rådmann Ole Martin Karlsen forklarer at en av årsakene til avvikene er at de ikke har hatt fast daglig leder ved NAV-kontoret på 1,5 år. Men han legger seg skinnflat for kritikken og sier at de allerede er i gang med å rydde opp.

– Vi tar selvsagt rapporten til etterettning og vil gjøre alt for å lukke de avvikene.

Lovpålagte tilsyn

Avd.dir Statens Helsetilsyn Richard Knoff

Avd.dir Statens Helsetilsyn Richard Knoff

Foto: Statens Helsetilsyn

I fjor startet de lovpålagte tilsynene med NAV-kontorene. Over 100 kontor her til lands skulle undersøkes. I Nordland ble det ført 6 tilsyn, og i over halvparten av disse ble det funnet lignende avvik som i Øksnes.

Statens Helsetilsyn bekrefter at det er funnet feil og mangler ved et stort flertall av kontorene i landet, og det er vi ikke fornøyd med, sier avdelingsdirektør for planlagt tilsyn Richard Knoff.

– Det er et klart flertall av kontorene der vi har funnet alvorlige feil og vi er ikke fornøyd med at såpass viktige forhold for brukerne ikke er godt nok ivaretatt.

– Kan det komme på tale med noen sanksjoner her?

– Som regel kommer vi langt med å sende rapporten hvor vi påpeker hva kontoret bør endre på og vi avslutter ikke tilsynet før vi føler oss trygge på at dette er gjort, sier Richard Knoff.

Her kan du finne flere tilsynsrapporter