Grønn fergekontrakt på Helgeland

Den nye fergekontrakten med Boreal Sjø for sambandet Tjøtta-Forvik vil redusere utslippene av diesel med 800.000 liter. Og redusere CO2-uslippene med 2200 tonn i året. Det tilsvarer årlig utslipp fra om lag 1000 fossilbiler. For anbudskonkurransen ble det stilt krav til lavutslipp som medfører at fergen vil driftes på en kombinasjon av elektrisitet og diesel, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.