Ny rapport: Legevakter i Norge sliter med rekruttering

En ny rapport viser at norske legevakter ikke klarer å rekruttere nok sykepleiere og leger. – Det skaper et utrygt samfunn, mener Sykepleierforbundet.

LEGEVAKT

1 av 10 legevakter på landsbasis har problemer med å rekruttere leger og sykepleiere.

Foto: Stian Lysberg Solum/ Scanpix / NTB scanpix

Den nye undersøkelsen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, gjort for Helsedirektoratet, viser at legevaktene i landet har problemer med å rekruttere sykepleiere og leger.

– På nasjonalt plan har cirka 1 av 10 legevakter problemer med å rekruttere leger og sykepleiere. Men problemene er klart størst i Nordland, sier Jesper Blinkenberg, leder i NKLM.

Leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Jesper Blinkenberg

Leder for Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Jesper Blinkenberg

Foto: Arngeir Berge

Så mye som 56 prosent av legevaktene i Nordland har problemer med å rekruttere kvalifiserte sykepleiere. 28 prosent av legevaktene sliter med å rekruttere leger, ifølge Blinkenberg.

Hvorfor Nordland skiller seg ut vet han ikke.

Arbeidstider byr på utfordringer

Leder ved Bodø legevakt, Jørgen Bjørnstad, sier det er flere grunner til at rekrutteringen til legevaktene blir stadig vanskeligere.

– På legevakten kan vi ikke ansette nyutdannede sykepleiere. Lover tilsier at sykepleierne må ha relevant erfaring fra før. Det er høy vakanse og stadig færre søkere på ledige stillinger, sier han.

Jørgen Bjørnstad

Leder for legevakten i Bodø kommune, Jørgen Bjørnstad

Foto: Privat

Bjørnstad forteller at han er spent på hvor mange søkere han får når han lyser ut stillinger, og frykter at det blir vanskelig å skaffe personale i framtiden.

Blant annet er arbeidstidene krevende, men Bjørnstad er klar på en ting:

– Dette er en svært givende jobb, og vi trenger sykepleierne og legene, sier han.

– Et utrygt samfunn uten fungerende legevakt

Fylkesleder i Sykepleierforbundet, Gjertrud Krokaa, forteller at hun ikke er overrasket over at legevaktene sliter. Hun mener at legevaktene ofte kun lyser ut deltidsstillinger.

Gjertrud Krokaa

Gjertrud Krokaa sier hun ikke er overrasket over at legevaktene sliter.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Når folk oppsøker legevakta er de akutt syke. Da kan de ikke få beskjed om at legevakten ikke har kompetanse eller er godt nok bemannet til å ta de imot.

Ifølge Krokaa skaper mangelen på sykepleiere og leger et utrygt samfunn.

– Det kan være barna våre, foreldrene våre, eller hvem som helst av oss som blir syk. Og skal vi ikke være trygg på at det er nødvendig bemanning og kompetanse på legevakta, ja hva skal vi være trygg på da, spør Krokaa.

Bodø legevakt

Leder for legevakten i Bodø kommune sier at han er spent på hvor mange søkere de får på hver ledige stilling.

Foto: Torill Edvardsen / NRK

– Vi må også ha legene med. Dersom legene blir stående alene igjen på legevaktene med alt ansvaret, så mister vi de og til slutt. Da har vi et enda større problem, sier Krokaa.

Ifølge sykepleierforbundet mangler det om lag 600 sykepleiere i fylket.

Krever fulltidsstillinger

– Man prøver å rekruttere i Nordland med deltids- og helgestillinger, men man får altså ikke ansatt flere folk med kun og lyse ut deltidsstillinger, sier Krokaa.

Dårlig bemannede legevakter blir også særlig sårbare ved sykdom hos de ansatte. Da må vikarer leies inn, og ifølge Krokaa er dette ekstra kostbart.

– Jeg kjenner til legevakter som selv kurser sine ansatte, uten at sykepleierne har den nødvendige kompetansen fra før av. Det hører ikke hjemme på en legevakt, sier hun.

Hun mener det ville gange alle at kommunene tilbyr fulle stillinger til sykepleierne, og at de må kunne tilby en bedre turnus enn hva de har i dag.