Hopp til innhold

Greenpeace mener statsministeren ikke tar havvern på alvor: – Vi er lei av festtaler

Statsminister Erna Solberg er leder for havpanelet som i to rapporter anbefaler 30 prosent vern av havområdene. Greenpeace mener hun ikke følger godt nok opp.

FiIWkxOPD7I

Statsminister Erna Solberg i et møte med High Level Panel/ havpanelet i New York 24. september 2018.

Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

I to delrapporter trekker det internasjonale havpanelet (High level panel for a sustainable ocean economy) frem viktigheten av å verne havområder.

I en av delrapportene skriver panelet at det er sterke bevis for å innføre vern av 30–40 prosent av nøkkelområder bestående av marine habitater.

De to delrapportene er begge publisert i 2020.

Tidligere har Greenpeace signalisert at de ønsker om å nå målet om 30 prosent vern innen 2030.

Greenpeace kritiserer nå regjeringen for å ikke gjøre nok.

– Vi synes ikke at Erna Solberg helt har forstått det rapportene fra hennes eget havpanel sier. Vern er bra både for det biologiske mangfoldet, men også for fisket, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Frode Pleym, generalsekretær i Greenpeace

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym mener statsministeren i større grad må følge opp innholdet i delrapportene fra havpanelet.

Foto: Johanna Hanno

I den siste av rapportene skriver havpanelet at et slikt vern vil ivareta artsmangfoldet, styrke levende organismer (biomasse) og gi økt motstandsdyktighet for marine økosystem.

– Vi er lei av festtalene om at vi skal leve av havet, når det ikke følges opp av faktiske vedtak. Nå har statsministeren en gylden mulighet til å vise frem hvordan Norge vil forvalte havene på en internasjonal arena.

Vern ikke et mål i seg selv

Statsminister Erna Solberg sier at de jobber for 100 prosent bærekraftig forvaltning av havet.

Både vern og kvaliteten på forvaltningen er viktig. Solberg forklarer at vern er et virkemiddel, men ikke et mål i seg selv.

– Greenpeace har lenge vært opptatt av 30 prosent vern av havområder. Vi må ha vern, men om 30 prosent er riktig andel kommer an på om forvaltningen som helhet er

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg mener det er for tidlig å si noe om hvordan de vil jobbe videre, fordi hovedrapporten fra havpanelet ikke enda er klar.

Foto: Berit Roald

bærekraftig.

Statsministeren mener prosentmål er en dårlig måleenhet for miljøtilstand.

– Det går an å verne mange prosent med lav kvalitet og få applaus for det. Det er imidlertid ikke nødvendigvis den beste miljøpolitikken for havet som helhet.

Hvordan stiller statsministeren seg til å følge anbefalingene? Stiller statsministeren seg bak innholdet i delrapportene og etter hvert den avsluttende rapporten?

– Havpanelets hovedrapport er under utarbeidelse og det er ikke naturlig å foregripe hvilke konklusjoner vi vil lande på. Arbeidet med havpanelets rapport er nå inne i sin sluttfase.

Mener Norge bør gå i bresjen

Greenpeace-leder Pleym sier at det ikke på død og liv er de 30 prosentene med vern som er viktigst, men de mener det er viktig å følge forskernes anbefalinger.

– Dette skal være i områder som har de kvalitetene som beskytter for eksempel det biologiske mangfoldet og oppvekstområder for fisk.

– Men når den endelige rapporten ikke er klar, har man ikke da grunn til å vente?

– Vi velger å tolke det i beste mening når hun sier at de venter på hovedrapporten. Norge burde gå i bresjen for marint vern. Det er en nøkkelfaktor for sunne og friske hav i fremtiden.

– Kvalitet over kvantitet

Leder ved Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther er enig med statsministeren i at det viktigste ved vern av havområdene er hvilke områder som vernes, ikke nødvendigvis prosenten.

– Nå er det Erna Solberg som leder dette panelet og skal bruke de vitenskapelige rapportene som ligger til grunn som et utgangspunkt for politiske anbefalinger til FN.

Winther er enig med statsministeren i at det først og fremst er de mest sårbare områdene som bør vernes.

Jan-Gunnar Winther og Erna Solberg

Leder for senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther. Her sammen med statsminister Erna Solberg.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Prosenter er en farlig størrelse for det kan maskere det aller viktigste – at man tar vare på de mest produktive og sårbare områdene.