Her bodde en utenlandsk arbeider ved et fiskebruk i Nord-Norge

A-krimsenteret i Nordland har gransket fiskeindustrien i fylket etter indikasjoner på menneskehandel og påstander om slavearbeid.

Svolvær

Operasjonen «Blue Silence» har avdekket en rekke kritikkverdige forhold i Lofoten og Vesterålen.

Foto: ola helness

– Vi har sett gjennomgående brudd på lovverket hos de kontrollerte. I en del tilfeller er det snakk om alvorlige saker, sier leder Lars-Jørgen Gunnestad ved A-krimsenteret i Nordland til Dagbladet.

De satte i gang operasjonen «Blue Silence» i fjor. Bakgrunnen var signaler om at utenlandske arbeidere i fiskeindustrien i Nordland ble utnyttet.

Tips og informasjon kom både fra ansatte og fra myndighetene.

Aksjonerte

NRK har tidligere skrevet om A-krimsenterets kontroller. I vår aksjonerte de mot 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen. Hos 19 av dem ble det avdekket brudd.

Langt fra alle var like alvorlige, men kontrollørene fant en rekke kritikkverdige forhold:

  • Svart arbeid.
  • Ingen overtidslønn.
  • Trusler fra arbeidsgiver.
  • Dårlige og ulovlige boforhold.
  • Brudd på arbeidsbestemmelser.
  • Skyhøy husleie.
  • Arbeidsavtaler med en timelønn på 40 kroner.

Gunnestad viser også til det de mener er indikasjoner på menneskehandel.

– Arbeiderne vet ikke alltid hva de går til. Når de skjønner at dette arbeidet ikke passer for dem vil de kanskje reise hjem, men har ikke penger til hjemreisen. De nektes utbetaling av lønn. Da har de jo få alternativer enn å bli – ufrivillig.

Gunnestad sier at det er satt i verk sanksjoner. Hovedmålet har likevel vært å skaffe kunnskap for å sette inn tiltak.

Svolvær

Operasjonen «Blue Silence» har avdekket en rekke kritikkverdige forhold.

Foto: ola helness

Boforhold

Kontrollene ble gjennomført i mars og april i år. Både Fiskeridirektoratet, kystvakta og lokale brann- og eltilsyn har vært involvert.

– Vi har sett eksempler der utenlandske arbeidere har jobbet svært mange timer uten overtidsbetaling og minstelønn. Flere av de ansatte vi har vært i kontakt med virker å være instruert i hvilke opplysninger de skal gi oss, sier Gunnestad til NRK.

Gunnestad trekker også fram boforholdene for noen av de ansatte. En arbeider bodde på et lagerrom uten vindu. I etasjen under ble lagret gassflasker i etasjen under.

– Flere av stedene ble stengt umiddelbart mens aksjonen pågikk.

Ledere skal også ha nektet å opplyse kontrollørene om hvor de ansatte bodde.

Tar avstand

Gunnestad vil ikke si at forholdene i fiskerinæringa er verre enn i andre næringer følger.

– Men vi ser at det er en klar risiko forbundet med sesongbasert arbeid. Mye skal skje innenfor et kort tidsrom og behovet for arbeidskraft blir veldig stort.

I bransjeorganisasjonen Sjømat Norge har de fått med seg funnene Arbeidstilsynet og A-krimsenteret har gjort.

– Hvis det som kommer fram medfører riktighet, er det viktig at vi som bransje tar tak i det. Vi skal ha ordnede arbeidsforhold i våre bedrifter, sier nestleder i styret, Arne Karlsen.

Han er daglig leder hos fiskeribedriften Gunnar Klo i Øksnes i Vesterålen. Han medgir at næringen har utfordringer i de mest hektiske månedene.

– Det å følge arbeidstidsreglementet til punkt og prikke i en hektisk sesong er en utfordring. Vi får levert 80 prosent av all fisken vår i løpet av fire måneder. Det er en utfordring i en bransje med en sterk sesongprofil.

Rapport

Dagbladet skrev i går om Arbeidstilsynets rapport etter besøket på Andenes Fiskemottak. Den viste at ansatte har jobbet opp mot 32 timer i strekk. Ansatte har også fått en timelønn ned mot 60 kroner.

Nå har mottaket fått varsel om bot for det som omtaltes som grove brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet mener lønns- og arbeidsforholdene er dumpet gjennom en ordning mellom et litauisk innleiefirma og Andenes Fiskemottak.

Daglig leder Leiv Kvivesen ved Andenes Fiskemottak avviser at de har gjort noe galt. Han mener de kan dokumentere at Arbeidstilsynet tar feil.

Presisering: NRK har byttet ingressbilde i denne saken. Årsaken er at bildet som ble brukt, ble sendt ut av A-krimsenteret ved en feil.