GPS-forstyrrelser hos fly skyldtes trolig «menneskeskapte kilder»

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undersøkt grunnen til at flere piloter opplevde GPS-problemer torsdag, og kommet fram til at det sannsynligvis er mennesker som står bak.

tromsø lufthavn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekrefter at de har registrert GPS-forstyrrelser flere steder i Nord-Norge. Foto fra Tromsø lufthavn.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Torsdag varslet flere piloter om GPS-problemer.

Målinger gjennomført av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet bekreftet forstyrrende signaler flere steder i Nord-Norge.

Seksjonssjef Svein Pedersen i Luftfartstilsynet sier til NRK at den første meldingen om problemer kom i forbindelse med en flyvning i 7-8 tiden mellom Kirkenes og Tromsø.

Svein Johan Pedersen

Luftfartstilsynet har bedt piloter som flyr nord for Bodø være oppmerksomme den neste uka, etter at flere fly i går mistet GPS-signaler, sier seksjonssjef Svein Johan Pedersen.

Foto: kari skeie / nrk

– I tillegg var det et tilfelle som gjaldt en flyvning til Evenes mellom klokken 8 og 9 i tillegg til noen ytterligere meldinger fra Finnmark.

Det har vært heftig nordlysaktivitet. I går kveld danset nordlyset seg langt sør i landet vår, og det er en kjent sak at uroligheter i atmosfæren kan skape GPS-trøbbel.

Men Statens Kartverk mener forstyrrelsene sannsynligvis må skyldes noe annet enn solaktivitet, og sier det er svært lite sannsynlig at dette skulle ha vært årsaken.

– Ifølge de systemene vi har for å overvåke dette, var det ikke noe spesiell aktivitet i tidsrommet hvor flyene meldte fra om utfall av GPS-signaler, sier forsker innen romvær og satelittnavigasjon Knut Stanley Jakobsen ved Statens Kartverk.

Mener støy skyldes menneskeskapte kilder

Hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har man kommet til samme forklaring som forskerne hos kartverket.

– Nå når vi har sett på støykildene fra målestasjonene, minner dette mer om støy fra andre kilder, altså menneskeskapte kilder, sier avdelingsdirektør i NKOM, Per Eirik Heimdal.

Han sier at de fremdeles ikke vet hva som er årsaken til de forstyrrende signalene på GPS-frekvensene og sier det er en utfordring at dette skjer på steder med store geografiske mellomrom.

– Sånn sett kunne en solstorm ha vært vært en god forklaring, men det virker ikke slik.

Kan bli aktuelt å sende ut mannskap

For øyeblikket har ikke NKOM noen målestasjon i Finnmark, men denne er under oppføring og vil være operativ i løpet av et par måneders tid.

– Dersom vi hadde hatt en operativ fjernmålestasjon i Finnmark kunne vi fått flere indikasjoner på hvor støykilden befinner seg, sier han.

NKOM varsler at de kommer til å følge saken videre og vil fortsette å overvåke data fra målestasjonene og holde tett dialog med luftfartstilsynet og Avinor.

– Det kan bli aktuelt å sende ut folk med spesialutrustet bil til neste uke om dette fortsetter. Nå må vi se om dette er et problem som kommer tilbake.

– Har dere noe dialog med forsvaret om denne saken?

– De gjør sine egne vurderinger. Vi tror dette er noe lokalt i Norge, men det er nok for tidlig å konkludere med.

Forsvarets etteretningstjeneste bekrefter også overfor NRK at de er kjent med utfallet.

– Vi kan bekrefte at Forsvarets e-tjeneste har registrert GPS-utfall i går den 28. februar, ut over det har vi ingen kommentar, sier talsperson Ann Kristin Bjergene.