NRK Meny
Normal

Godtransport må bort fra veiene

Økning av godstransport langs veiene kan ødelegge for et godt tilbud på bane og båt, mener Nordlandsforskning.

Godstransport på Hurtigruten

VIL HA MER MILJØVENNLIG FRAKT AV GODS: Forskerne ved Nordlandsforskning mener mer gods må gå sjøveien(som her med Hurtigruten) eller med tog. I dag taper jernbane og sjøtransport i forhold til vegtransport.

Foto: Trine Høklie Jonassen

Staten legger for lite til rette for godstransport med tog og båt.
Det mener forsker Jarle Løvland ved Nordlandsforskning.

– I dag er det sånn at jernbane og sjøtransport har tapt markedsandeler i forhold til vegtransport. Og vi har samtidig en situasjon hvor det er viktig at transportsektoren tar et større miljøansvar, sier Løvland.

Må samarbeide bedre

Utviklinga som nå skjer er ikke bra for miljøet, og bryter med politiske føringer om å få gods fra vei til bane. De ulike aktørene må samarbeide bedre dersom transporten med tog og båt skal øke må de ulike aktørene samarbeide bedre, mener forskerne.

– Man må harmonisere togtrafikken og havneterminaler og sjøtransport som en sammenhengende forsyningskjede. Og man må få disse forskjellige aktørene til å samhandle og planlegge sammen, sier Løvland.

Må utjevne avgiftsforskjeller

Forsker Jarle Løvland ved Nordlandsforskning

Forsker Jarle Løvland ved Nordlandsforskning.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Til tross for store samfunnsgevinster og høye miljøambisjoner går altså utviklinga i feil retning. Kombinasjonen bane-båt mister markedsandeler til trailer. Nå kan også båtruten Tollpost Globe har ut fra Bodø stå i fare.

En av årsakene er at sjøtransporten må betale det meste av infrastrukturkostnadene selv, mens trailerne betaler en svært liten andel.

De to forskerne, professor Odd Jarl Borch ved Handelshøskolen i Bodø og forsker Jarle Løvland ved Nordlandsforskning synes utbviklinga er uheldig. Noe må gjøres for å få til en mer miljøvennlig utvikling.

– Blant anna må forskjellene i avgifter utjevnes, sier Løvland.

Narvik foran Bodø?

Transportselskapet Tollpost-Globe frykter konsekvensene av manglende satsing på Nordlandsbanen og dermed firmaets transport videre av konteinere over Bodø havn.

Å flytte godset fra Nordlandsbanen og Bodø havn til Narvik og mer vogntog er derfor et alternativ som vurderes.

– Vi er jo på vippen til å velge Narvik, og vurderer det fortløpende. I løpet av en treårsperiode må vi se på hva vi er tjent med. Vi har jo forpiktelser med båten vi har i Bodø. Vi håper det går an å få til løsninger som innebærer ei satsing både på bane og med Bodø som knutepunkt, sier kommunikasjonsdirektør Ole K Hagen i Tollpost-Globe.