Hopp til innhold

Godtar ikke bot etter strømbrudd

Nord-Salten kraftlag nekter å godta boten som selskapet fikk etter strømbruddet i Steigen tidligere i år.

Nord-Salten Kraftlag erstatter ødelagte strømmaster i Steigen

Først etter seks døgn fikk Steigen strømmen tilbake etter at de knekte strømmastene ble skiftet ut.

Foto: Nord-Salten Kraftlag

NVE gav selskapet en bot på tre millioner kroner etter det seks dager lange strømbruddet i vinter.

Nord-Salten Kraftlag fikk millionboten for å ikke ha vedlikeholdt reservekraftlinjene godt nok.

Noe som gjorde at innbyggerne i Steigen ble uten stabil strømforsyning når hovednettet falt ut pga uvær.

Ikke skyldig

Men Kraftlaget mener altså at de ikke har gjort noe galt. I svarbrevet til Norges Vassdrag- og Energidirektorat som har gitt boten heter det;

"Det ikke er grunnlag for å konkludere med at NSK har gjort seg skyldige i brudd på vedlikeholdsplikten"

"Videre er NSK av den oppfatning at det ikke er grunnlag for ileggelse av et slikt overtedelsegebyr."

I et brevet ber kraftselskapet om å få istand et møte med NVE i denne saken.

- Ingen kommentar

NRK har vært i kontakt med daglig leder i NSK, Asbjørn Hansen, men han ønsket ikke å kommentere saken.

Det har heller ikke vært mulig å få kontakt med advokat Gunnar Martinsen som har skrevet brevet til NVE.