NRK Meny
Normal

Godt hekkeår for snøugler i nord

Den arktiske nomaden har blitt et sjeldent syn i Norge de siste tiårene. Men det gode smågnageråret i 2015 skaper nytt håp for den truede snøugla.

Snøugle

Hodeportrett av en voksen snøuglehunn tatt i forbindelse med fangst og montering av satellittsender i 2015.

Foto: Karl-Otto Jacobsen, Norsk institutt for naturforskning

Året 2015 viser seg å bli et godt hekkeår for snøugler i nord. Et norsk snøugleprosjekt har registrert 23 hekkinger i Nordland, Troms og Finnmark, og det er det gode smågnageråret som har satt fart i snøugleparenes hekkeaktivitet, forteller Karl-Otto Jacobsen ved Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Jacobsen er selv ute og leter etter snøøuglereir på fjellet, og sier det har vært vanskelig på grunn av store snømengder.

Ugla hekker langt fra vei og høyt til fjells, sånn at mannskapet må flys inn med helikopter for å finne reirene.

– I år var det veldig mye snø i fjellet som gjorde feltarbeidet vanskelig, både i forhold til å finne snøuglereir, og til å kunne bevege seg langs bakken. Vi måtte til og med kjøpe truger på St.Hans, sier Jacobsen til NRK.no.

snøugle

Snøuglen i fri flukt.

Foto: Karl-Otto Jacobsen, Norsk institutt for naturforskning

Samtidig har den lange vinteren vært gunstig for snøugla, fordi deres matkilde gnagerne trives best når snøen ligger lenger.

Vandrer mye

Snøugla vandrer mellom Norge, Sverige, Finland og Russland, og overvintrer gjerne på Kola-halvøya. For å kartlegge bestanden og vandringsmønsteret til denne arktiske nomaden, startet det norske snøugleprosjekket i 2005 som et samarbeid mellom NINA, Agder naturmuseum og botaniske hage, og Norsk Ornitologisk Forening.

I år koster det ca 700 000 kroner i år å drive prosjektet. Det får støtte fra ulike hold, men hovedsaklig fra Miljødirektoratet.

Les også: Uglene inntar Nordland

Les også: Er ugleboom i nord et godt eller dårlig tegn?

– Symbol på vår arktiske del av verden

I sommer har 7 nye snøugler fått påmontert satellittsendere, som vil gi informasjon om snøuglenes forflytninger i de kommende årene.

Karl-Otto Jacobsen ved Nina er selv svært fascinert av den sjeldne ugla, etter å ha studert den i årevis.

– Det er en utrolig vakker fugl, med et utrolig blikk, og vår nest største ugle etter hubroen. Det er en veldig flott fugl, og symboliserer det arktiske på linje med fjellreven og isbjørnen.

Se video:

Snøugle på hekkeplass

Liten bestand

I dag er det ca 50-60 hekkende par, og snøugla har blitt en ganske sjelden art det siste tiåret.

Og selv om det er registrert 23 hekkinger eller forsøk på hekkinger i år, førte imidlertid et sammenbrudd i smågnagerbestanden i noen områder at mange snøuglepar ikke fikk unger på vingene.

Med til sammen 56 hekkinger i Norge, Sverige og Finland, ser det likevel ganske bra ut for snøugla, som i tillegg til å spise smågnagere, er en dyktig jeger.

– Den kan ta større byttedyr som hare, i tillegg til større fugler, forteller Jacobsen ved NINA, som blir bare mer og mer fascinert av snøugla:

– Det finnes ingen over, og ingen ved siden.

Les også: 13 nye fjellrev-kull i Nordland

Les også: Rødrev tatt på fersken mens den drepte utrydningstruet fjellrev