Hopp til innhold

Hurtigruten går for sakte for matvaregigant

Staten betaler Hurtigruten 750 millioner i året for blant annet å frakte gods i nord, men i år går plutselig godstransporten med hurtigruteskipene kraftig ned. Matvaregiganten Coop sa opp avtale med Hurtigruta fordi den gikk for sakte.

Hurtigruta Nordkapp legger fra kai på Stokmarknes i Vesterålen, med retning Svolvær.

Siden 2012 har staten betalt Hurtigruten nærmere 4 milliarder kroner for å frakte gods mellom Tromsø og Kirkenes. NRKs beregninger viser at det fraktes rundt 50.000 tonn gods i dette området i året.

Foto: Inger-Ann Arnesen

Det er en kjølig sommerkveld i slutten av august, og hurtigruteskipet MS Nordkapp sklir sakte inn mot Mehamn i Øst-Finnmark. På kaia står trucken klar til å ta imot gods som kommer sjøveien med hurtigruta.

Men i dag var det kun to små paller med gods som skulle av i Mehamn. Og ingen paller som skulle på.

Nina Eilertsen

Daglig leder Nina Eilertsen i Norlines i Mehamn.

Foto: NRK

Vi har hatt en stor avtale med Coop om frakt av matvarer som vi mistet i februar. Det merker vi helt klart, sier daglig leder Nina Eilertsen i Norlines i Mehamn.

Det er Norlines som håndterer godsfrakten på oppdrag for Hurtigruten. I år viser NRKs gjennomgang av godstallene med hurtigruteskipene en samlet nedgang på 15 prosent i Troms og Finnmark, sammenlignet med året før. Verst er tallene fra Tromsø havn, der nedgangen har vært på 40 prosent i samme periode.

Gods på Hurtigruten

To små paller med gods, var alt som skulle av i Vardø. Samme antall skulle av i Mehamn.

Foto: NRK

Siden 2012 har staten betalt Hurtigruten nærmere 4 milliarder kroner for å frakte gods mellom Tromsø og Kirkenes. Avtalen sier at staten skal betale for frakt av 150 paller med gods på hver reise fra Tromsø og nordover.

NRKs beregninger viser at det fraktes rundt 50.000 tonn gods i dette området i året.

Vi ser at stadig mer av godsmengdene går fra Hurtigruta over til vogntog. Det liker vi absolutt ikke.

Gudleif Kristiansen er ordfører i Måsøy. For tettstedet Havøysund i Finnmark gir daglige hurtigruteanløp både inntekter til den kommunale havna og viktige arbeidsplasser.

Gudleif Kristiansen

Måsøy-ordfører Gudleif Kristiansen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– De som frakter gods på vei gjør det dessverre både raskere og billigere, selv om det er langt mer miljøvennlig å sende gods sjøveien, forklarer Senterparti-ordføreren.

– Hurtigruta går for sakte

Selve godsavtalen gjelder kun for Tromsø til Kirkenes, men Hurtigruten velger likevel å tilby godsfrakt på hele strekningen. Etter oppgang i godstallene fram til 2015 - har altså plutselig tallene pekt i gal retning i år.

Vi sa opp avtalen med Hurtigruten først og fremst fordi transporttiden fra lager til butikk ble for lang. Det ble også rimeligere å frakta matvarene med bil, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Det betyr 50.000 kubikk med ekstra gods på veiene i Troms og Finnmark i år.

Etterlyser godstiltak

Regjeringen har som mål å få mer gods fra vei til sjø, men vi opplever ikke at det settes inn tiltak for å få det til å skje. Her går jo alt av matvarer nå med bil, sier havnesjef Ingolf Eriksen i Vardø havn.

Samferdselsdepartementet er nå i startfasen med å utforme et anbud for en ny hurtigruteavtale som skal legges fram neste høst.

Vi tror at godstransporten med hurtigruteskipene vil øke, selv om den har gått ned det siste året. Vår målsetting er fortsatt at 30 prosent av godset som i dag går de lengste strekningene på vei - skal over til sjø, sier statssekretær Tom Christer Nilsen (H) i Samferdselsdepartementet.