Denne kan fjerne hvert tredje vogntog

Norges første «vogntog» til sjøs kan bli en realitet om to år, men transportselskapene er skeptiske.

GodsFerge_Rolls_Royce_Container_Ship

Slik kan den nye godsfergen bli seende ut.

Foto: GodsFergen

Etter at det fargerike cointainerskipet «Tege» forsvant fra kysten av Nord-Norge, har det vært lite containertrafikk fra Bodø. Selv om myndighetene har uttalt at de ønsker å få godstrafikken bort fra veiene og over til sjøen, har det skjedd lite. Helt til nå.

LES OGSÅ: Ny hurtigrute skal gi færre trailere og ulykker

Et vogntog på sjøen

Om få år kan hvert tredje vogntog som kjører langtransport være borte fra norske veier. Det håper i alle fall partnerne som står bak forskningsprosjektet Godsfergen, som ser på framtidens kysttransport. Nå har flere store aktører gått sammen for å lage et konsept som skal kunne flytte store mengder gods fra lastebil til jernbane og skip. Og det er ikke hvilket som helst skip, men nærmere bestemt en ferge.

Evgueni Vinogradov på seilbrett

Det fargerike containerskipet «Tege» trafikkerte mellom Bodø og Alta i mange år.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Godsfergen vil ha plass til nærmere 150 containere og vil ha daglige avganger og høy punktlighet, det sier prosjektleder Hans Kristian Haram.

– Sjøtransport har en fordel og det er at det er vesentlig billigere enn å frakte gods på lastebil. I tillegg så kommer vi til å legge opp til høy punktlighet og mange avganger, sier han.

Haram beskriver godsfergen som et samlebånd langs kysten.

– Godsfergen vil bestå av flere skip som går i fast rute langs kysten. Det ligner litt på hurtigruta, men bare for gods. Vi regner med at vi skal klare å skaffe så mye som 4 millioner tonn last. Vi holder akkurat nå på å finne flere kunder, sier Haram.

Hans Kristian Haram i Shortsea

Prosjektleder for Godsfergen Hans Kristian Haram .

Foto: NRK

LES OGSÅ : Seiler sin siste tur første oktober og Reagerer på at regjeringen ikke vil hjelpe truet godsrute

Bedre miljøet og trafikksikkerhet

Haram mener at det er viktig å få mest mulig av godstransporten over på båter. Det vil bli færre ulykker og mindre veislitasje dersom varene fraktes langs kysten i stedet for på veiene.

– Det vil være en stor seier for trafikantene. Det blir lang færre biler på veiene, færre ulykker og blokkeringer av veiene. Men det vil også være en stor seier for samferdselsdepartementet, for vi har regnet ut at man sparer rundt 300 millioner kroner i veislitasje per år med dette prosjektet, sier han.

Men det er ikke bare trafikantene som vil seire med dette prosjektet.

- Å frakte gods på skip gir også betydelig lavere utslipp sammenlignet med å frakte de samme varene med bil, sier han.

LES OGSÅ: Vogntog har stengt over 100 veier – nå skal løsningene på bordet

LES OGSÅ: Vil ha større vogntog på norske veier

Tege, tollpost globe

I september hadde godsbåten «Tege» sitt siste anløp i Bodø. Mannskapet mener politikerne kunne gjort mer for å redde båten. – Politikerne våre er feige, sier matros Ole Håkon Johnsen på «Tege» ( midten t.h.).

Bodø vil gi rabatt

Også Bodø Havn deltar i forskningsprosjektet. Utviklings – og kommunikasjonssjef Erlend Willumsen sier til NRK at de forsøker å så mye gods som mulig til å gå over havna i Bodø.

– Vi syns at godsferge-prosjektet er et veldig godt initiativ og et veldig godt prosjekt som vi forsøker å støttet opp om så godt vi kan.

Fordi godsfergen skal ha svært mange anløp i løpet av året, er prosjektet avhengig av å betale mindre i havneavgifter der den anløper. Haram ønsker aller helst å ikke betale noe i det hele tatt, men ser for seg at godsfergen skal få rabatt.

– De fleste store kystbyhavnene er med i prosjektet. Vi forsøker å bli enige med dem om en modell som gjør godsfergen konkurransedyktig, sier Haram.

Tege legger til kai Bodø for siste gang

Containerskipet Tege legger til kai i Bodø for siste gang.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Og i Bodø står de allerede klare med en rabattordning

– Dersom et skip har mange anløp, så belønnes det allerede i dag. Vi har et rabattsystem på plass, og vi ønsker å gjøre det billigere for skip som anløper ofte. Vi er opptatte av å få mer gods over på sjøen, så dette ønsker vi å legge til rette for, sier Willumsen.

For få folk i Nord-Norge

Men ikke alle er like entusiastiske over Godsfergen. Erling Sæther i NHO Logistikk og transport er deltaker i prosjektet om Godsfergen. Han tror ikke at det vil være nok gods til å gjøre båtene lønnsomme.

– Det er et bra prosjekt generelt, men jeg er usikker på om det i det hele tatt lar seg gjøre å få i gang en erstatning for Tege-ruta.

– Hvorfor er du usikker på det?

– For å få til en slik rute, så må man ha en båtrute som tar veldig mye gods. Jeg er veldig usikker på om de store transportfirmaene som bruker tog er interesserte i dette. Da må de legge alt godset over til Nordlandsbanen, og det tror jeg ikke de ønsker, sier han.

Erling Sæther i NHO Logistikk og transport

Erling Sæther i NHO Logistikk og transport

Foto: NHO

LES OGSÅ: Nå blir det 8000 flere vogntog på veiene: – Politikerne våre er feige

Heller ikke DB Schenker som kjører godstog fra Oslo til Narvik er særlig interesserte i denne løsningen, selv om de også deltar i forskningsprosjektet.

– For vår del er det ikke så interessant med en godsferge. Vi frakter ca 1000 tonn fisk hver dag med Ofotbanen og vi sender alt av handelsvarer til Narvik. For oss er Narvik viktigste knutepunktet, og etter at vi fikk togstopp i Kiruna kan vi også dekke hele Øst-Finnmark med bil, sier kommunikasjonssjef i DB Schenker, Einar Spurkeland til NRK.

Sæther i NHO Logistikk og Transport, sier at det rett og slett ikke er nok folk i Nord-Norge til å ha en godsrute på sjøen.

– Jeg tror dessverre at det ikke er nok godsvolum til å fylle en slik båt på denne strekningen.

Fikk du med deg disse?